Olika kompetenser för olika sysslor

olika kompetenser

olika kompetenser

Andreas väljer ibland ut vissa assistenter till vissa sysslor utifrån deras egenskaper och kompetenser.

Andreas väljer till exempel att ta hand om administrativa göromål just när en assistent som han uppfattar som noggrann jobbar. När Andreas ska ta hand om kvitton, papper eller tidrapporter, väljer han en assistent som är extra noggrann och som han vet sköter det på ett smidigt sätt. ”Det har liksom blivit så”, säger han. Den senaste tiden har jag alltid frågat samma person som jag vet är bra på det.”

Han säger att han ganska lätt märker om de är lämpade till uppgiften, på om de är ”bra på att räkna och skriva och vana vid det”.

I andra fall, då han till exempel ska resa låter han assistenterna byta pass (se olika assistenter för olika tillfällen). Ett liknande exempel var när Andreas studerade (se tipset Studenter som assistenter vid studier)

På frågan om inte ”de bortvalda” assistenterna tar illa upp säger Andreas att det inte brukar vara några problem men det händer att någon ibland säger emot och ifrågasätter varför hon eller han ska byta pass. Andras menar då att hans rätt till att få den assistans han efterfrågar går före assistenterna känslor i det fallet.

Lita på magkänslan

magkänsla vid anställningsintervjuVicki menar att man måste lita på sin magkänsla när man anställer en ny assistent. Även om en person har alla tänkbara kvalifikationer så kan det vara helt fel.

Vicki säger att om det känns fel i magen så ska jag inte anställa den personen, oavsett hur duktig personen är. Hon berättar: ”I fjol så skulle jag anställa en ny assistent, och jag har ett litet frågeformulär som jag alltid går efter, med frågor bland annat om om hur man till exempel reagerar i olika situationer, hur man tänker och hur man ser på sitt jobb. Den ena tjejen svarade ”rätt” på alla frågor, hon var egentligen klockren, och hela mitt inre skrek nej! Och det slutade med att jag inte anställde henne, och det var det bästa beslut jag har tagit.

Vicki säger att hon tidigare har gjort misstaget att inte lita på magkänslan. ”Det har ju hänt att man anställt en sådan person som har alla rätt, som verkar bra, men det blir ändå inte bra i slutändan. Då kan det vara bättre att ta den där personen som verkar mindre bra men som det känns väldigt rätt med”.

Närvara på olika sätt

Streckgubbe frågar streckflicka. Mannen har ett stort frågetecken över huvudet och kvinnan ett utropstecken.

olika sätt att närvara

Det finns skillnader mellan hur olika assistenter fungerar när det gäller att närvara. Anna tycker att det fungerar bäst med personer som klarar att närvara fysiskt och praktiskt med fokus på det som hon vill ha assistans med. Hon tycker det blir jobbigt och fel om assistenterna skulle försöka vara sociala och ”allierade” med henne, att de exempelvis kommenterar eller värderar det hon gör eller det hon inte gör. Undantaget är om det direkt berör assistenten, exempelvis som arbetsmiljö. Vill hon veta vad en assistent tycker i en annan situation frågar hon där och då.

Rutiner

En streckgubbe med en stor penna bockar av saker på en lista.

Rutiner

Magnus har bestämda rutiner på vad som ska utföras varje dag. Detta finns nedskrivet för att assistenterna ska veta vad som ska ske då de jobbar och vad de ska ha gjort då de går av sitt pass. Exempelvis finns det rutiner på hur städningen ska gå till, vad som ska göras och på vilken dag det ska göras. En fördel med att ha det nedskrivet är ”för att det inte ska bli missförstånd och för att assistenten ska veta vad den ska göra så kan de titta i pärmen” berättar han.

Går det att koppla bort assistansen?

Kunna koppla bort assistansenEn stor utmaning med att ha assistans är att ha ett socialt ”sällskap” som man annars inte skulle ha valt. Anna blir ibland ganska trött av det. Även om det är personer hon valt som assistenter så skulle hon varit ensam mycket mer om hon inte haft sin assistans och att vara ensam kan hon tycka är ganska skönt. Att få vila hjärnan och ”vara ifred med sina tankar”.

Anna märker att hon ibland omedvetet ”kopplar bort sig”, hon är liksom inte med i nuet och relaterar inte till sina assistenter just då. Hon tror att det är något som ibland händer automatiskt i hjärnan när den behöver vila, en slags självbevarelsedrift. Men andra gånger gör hon det som ett medvetet val.

Se vidare ”När assistenter vill ”umgås” på ett mer privat plan”

Syskon med assistans

Syskonrelation

Syskonrelation

Britt hade en bror med assistans och på frågan hur det var att vara tillsammans som syskon med två assistenter med svarar hon såhär: ”Ibland ville vi prata bara med varandra och så sitter det okända bredvid. Ibland fick assistenterna gå ut på en promenad. För att vi skulle kunna prata ostört och bara vara syskon, inte behöva tänka på assistenterna. Vi kunde då vara syskon och vara privata.”

Britt tycker det hjälper att prata med personer som själva lever med assistans. De har en annan förståelse för hur situationen än personer som inte inte lever med assistans. Britts bror hade personlig assistans tidigare än Britt. Han tyckte det viktigaste var att personkemin skulle stämma, de skulle kunna skoja tillsammans, prata och trivas.

Ordna vikarier vid sjukdom

Livlina

Livlina

Om en assistent är sjuk sjukanmäler sig personen alltid till arbetsledaren som har i uppdrag att ringa runt i assistentteamet och se om någon kan hoppa in. Magnus berättar att ”arbetsledarens uppgift är att ta reda på om någon kan hoppa in och om det inte går så vänder vi oss till assistentbolaget”. Magnus uttrycker det som att assistansbolaget fungerar som en livlina, eftersom de går in och fixar en vikarie om det uppstår en krissituation. Magnus säger att ”det funkar jättebra eftersom jag måste ha någon som jobbar”. Assistentbolaget har en jourtelefon som Magnus kan ringa och det gäller oavsett om det är sent på kvällen eller om det sker på en helg. Det tycker Magnus är en trygghet.

När assistenter vill ”umgås” på ett mer privat plan

en god arbetsrelation

en god arbetsrelation

Anna har så många människor omkring sig att umgås med privat och är därför väldigt tydlig med de som börjar jobba hos henne att hon inte vill bli vän med dem på ett privat plan eller prata mycket ”socialt” när de jobbar. Anna har inte behov av den delen i sin assistans och har lång erfarenhet av att det heller inte är en del som behövs för att kunna ha en välfungerande assistans.

De flesta förstår och respekterar detta men eftersom människor är väldigt olika så håller det inte alltid i längden. Då får Anna ge feedback och återkoppla till hennes tidigare information. Fungerar det ändå inte på bästa sätt så finns två alternativ enligt Anna: att ”koppla bort sig” emellanåt eller, som sämsta alternativ, avsluta anställningen.

Första intryck

KommunikationBritt tycker det är viktigt att känna att hon får kontakt med de assistenter som ska jobba hos henne. Att de kan möta och hålla ögonkontakt. Hon vill ha gemensamma intressen så att de tycker om att göra liknande saker. Britt tycker om att kunna prata med varandra om vardagliga saker, hon känner då att de är på samma nivå och hon har då lättare att tala om vad och hur hon vill ha saker. Hon tycker också det är lättare att få assistans av en person som hon känner en koppling till. Britt tycker att det är genom samtalen som hon får och ger respekt gentemot assistenten. Kan hon inte småprata med dem kan hon inte heller be dem om mer intima saker.