Introduktion

Pusselbitar på plats

När jag har introduktion har jag alltid en erfaren assistent tillsammans med den som går introduktionen. Jag har en slags mall som jag följer för att se till att alla nödvändiga moment kommer med. Då vet jag att personen kan eller har sett de moment jag vill att de ska känna till när de börjar jobbet. Jag har en nedskriven arbetsbeskrivning som förklarar praktiska saker i hemmet, på jobbet och hur jag vill att assistansen ska fungera.

De får prova vissa hjälpmedel och andra moment på varandra. Jag börjar med en eftermiddag/kväll och sen morgon/dag. Då får de uppleva ett dygns händelser utan att behöva ta in allt på en gång. Jag hinner även vila mellan passen. Sen pratar vi om passen som varit och efter de två passen pratar vi om förlängning och hur vi vill att den ser ut. Efter ytterligare några pass pratar vi igen om hur det känns, hur vi tycker att det fungerar. Jag frågar alltid om de tycker att intervjun stämmer överens med jobbet de nu provat på. Om vad de tycker är mest utmanande och överraskande. Försöker stämma av och kolla om de behöver mer stöd i någon uppgift och poängterar att de alltid kan maila om de kommer på något mellan våra samtal.

Jag påminner och pratar också mycket om min känsla/upplevelse av situationen för att personen ska få en förståelse för hur jag tänker och känner i de olika situationerna. Det tror  jag gör att vi snabbare kan hitta varandra och lättare hitta ett sätt att samarbeta på. Det kan tex vara att jag alltid vill vara över permobilen eller toalettstolen när jag är i liften. Så kort tid som möjligt där i mellan då det känns tryggare att falla ner i permobilen ifall något skulle hända med liften eller selen. Jag brukar också säga att jag klär på mig på detta sätt för det gör att det känns minst som att bli påklädd utan känns mer som det gjorde när jag själv kunde klä på mig. Sånna småsaker men som är väldigt viktiga för mig och min känsla av trygghet och bekvämlighet i situationen.

Olika assistenter för olika tillfällen

starka assistenter på resaEtt annat tillfälle då Andreas väljer sina assistenter beroende av deras egenskaper (jämför med Olika kompetenser för olika sysslor) är när han reser. Då vill han ha assistenter som är fysiskt starka.

När Anders reser väljer han ut de mest lämpliga för uppgiften: ”Om jag ska resa någonstans så ser jag alltid till att jag har med mig någon som har mycket muskler. Man har ju inte alla grejer som man har hemma. Om jag ska flytta från en tältsäng till en stol till exempel behövs det mer muskelstyrka helt enkelt.”

Det innebär att det blir ändringar i schemat för assistenterna så det gäller för Andreas att vara ute i god tid.

När Andreas ska på en social tillställning väljer han assistent utifrån den han tycker har passande sociala egenskaper för uppgiften. Exempelvis om han ska på bröllop. ”Då kan jag ju absolut inte ha med mig en politisk debattör som bara sitter och pratar politik hela tiden. Då måste jag ha någon som tycker om att softa lite och som tycker att det är kul med bröllop helt enkelt.”

Även i det här fallet innebär det schemaändringar för assistenterna så det gäller att prata med assistenterna i god tid.

Olika kompetenser för olika sysslor

olika kompetenser

olika kompetenser

Andreas väljer ibland ut vissa assistenter till vissa sysslor utifrån deras egenskaper och kompetenser.

Andreas väljer till exempel att ta hand om administrativa göromål just när en assistent som han uppfattar som noggrann jobbar. När Andreas ska ta hand om kvitton, papper eller tidrapporter, väljer han en assistent som är extra noggrann och som han vet sköter det på ett smidigt sätt. ”Det har liksom blivit så”, säger han. Den senaste tiden har jag alltid frågat samma person som jag vet är bra på det.”

Han säger att han ganska lätt märker om de är lämpade till uppgiften, på om de är ”bra på att räkna och skriva och vana vid det”.

I andra fall, då han till exempel ska resa låter han assistenterna byta pass (se olika assistenter för olika tillfällen). Ett liknande exempel var när Andreas studerade (se tipset Studenter som assistenter vid studier)

På frågan om inte ”de bortvalda” assistenterna tar illa upp säger Andreas att det inte brukar vara några problem men det händer att någon ibland säger emot och ifrågasätter varför hon eller han ska byta pass. Andras menar då att hans rätt till att få den assistans han efterfrågar går före assistenterna känslor i det fallet.

Balansen i att hela tiden leda arbetet

Balans

Balans

För Anna är det viktigt med en löpande arbetsledning för sin assistans men gränsen är ändå litet flytande när det gäller hur mycket arbete hon är beredd att lägga ner och hur länge. Hur mycket som behövs kan bero på flera saker, så som exempelvis hur väl en assistent kommit in i arbetet (vilket i sin tur är väldigt individuellt) och vilka arbetsuppgifter det handlar om. Annas dagsform eller tidspress en dag gör att utrymmet för att hela tiden instruera/berätta saker ser olika ut.

Samtal med assistenterna

Samtal

Samtal

När det är något som Ninnie vill ta upp med sina assistenter gör hon det så fort som möjligt. Helst inte då assistenterna arbetar utan hon brukar ta det över telefon eller då assistenten är ledig. Detta för att Ninnie tycker det är svårt att ha ett samtal om någonting och att assistenten sedan ska fortsätta jobba och assisterna Ninnie på exempelvis toaletten.

Då en assistent är ny har Ninnie täta uppföljningssamtal just för att ta tag i saker och ting på en gång.

Hemma hos föräldrarna

bara varaHemma hos föräldrarna har Louise ingen assistent med sig. Hon tycker inte det känns bekvämt utan vill hellre ha någon i familjen som jobbar. Hon vill vara bara dotter och syster i föräldrahemmet och inte behöva fundera på att arbetsleda eller se till att assistenterna har det bra. Där släpper hon allt sånt och bara är.

Handledning som ”ventil” och ”bollplank”

handledningAtt som arbetsledare ha extern handledning kan vara ett bra sätt för att kunna, eller kanske orka, arbetsleda sina assistenter. Ibland kan man, menar Anna, behöva ha en ”ventil” och då är det bra att inte behöva prata personligt om sina assistenter med exempelvis vänner.

Kanske tycker man exempelvis att en assistent gör något som inte alls känns bra och man är osäker på om man ska ta upp det eller inte. Kanske är det något som användaren själv reagerar starkt på och som inte har med själva assistansen att göra utan handlar mer assistentens personlighet eller användarens egna tidigare erfarenheter i livet.

Anna kan ibland även behöva fundera över om personen ska jobba hos henne, om det är något som går att förändra eller något som hon kan acceptera. Det kan ju handla om både förhållningssätt och praktiska utförandet, se vidare tipset om ”När det inte känns bra med en assistent”.

Självklart finns det många andra saker man också kan behöva diskutera med någon professionell person. Se också tipset ”Viktigt med stöd eller handledning”.

Viktigt med stöd eller handledning

Handledning

Handledning

Att vara arbetsledare för sina assistenter är en ganska tuff uppgift, tycker Anna. Även om hon tycker att det fungerar bra så är det återkommande en del att fundera över och besluta om. Det är inte heller alltid enkelt att inte låta exempelvis frustration eller irritation gå ut över den som finns närmast; ofta en assistent. Då krävs självdisciplin.

För att klara sin uppgift som arbetsledare tycker Anna att det är viktigt att ha någon att diskutera extra knepiga situationer med. Det kan vara någon hos arbetsgivaren eller kooperativet, alternativt kan en extern handledare vara bra. För en del kan det passa med någon som är insatt i personlig assistans, andra kanske hellre väljer någon som inte är det för att få en mer ”neutral” bild av olika situationer.