Hitta rätt i anställningsintervjun

Hur väljer du ut den assistent du ska anställa?

”Jag använder min magkänsla”. 90 procent skulle Veronica säga handlar om magkänsla. Verkar personen seriös, förstår personen assistans? Hon brukar fråga, vad innebär assistans för dig?

”Det är en ganska bra fråga. En del svarar det som de tror man vill höra. Man märker när folk har jobbat som assistenter, då har de en helt annan insikt” berättar hon. Sedan brukar Veronica fråga hur de reagerar på stress, det är för att hon själv är en person som är snabb. Klarar man inte av hennes tempo som assistent då blir det ganska knepigt och svårt att hänga med. ”Vissa personer lägger ner när de blir stressade och jag kan inte ha en assistent som lägger ner när jag ska iväg”, förklarar Veronica.

Långa intervjuer

anställningsintervju med två personer

långa anställningsintervju

För att få ”rätt” assistenter använder sig Dennis av mycket långa intervjuer. Dels kan han själv se om den sökande är lämplig men det är också ett tillfälle att beskriva vad han förväntar sig av sina assistenter.

Dennis menar att tydlighet är mycket viktig och han ser anställningsintervjun som ett tillfälle att beskriva hur han vill ha det. Intervjun kan bli mellan 1 ½ – 2 timmar lång. Han beskriver de långa intervjuerna som en av nycklarna till att få en bra assistans och att ingen nyanställd assistent ska vara osäker på vad som förväntas av honom eller henne.

Ska man bara ha någon som ska täcka upp några dagar spelar det ingen roll”, säger Dennis, ”för hen försvinner ju sen, men ska man ha en assistentgrupp som funkar långsiktigt så är det viktigt att man har tydliga intervjuer. Där man kan tala om vad det är som gäller”.

Lita på magkänslan

magkänsla vid anställningsintervjuVicki menar att man måste lita på sin magkänsla när man anställer en ny assistent. Även om en person har alla tänkbara kvalifikationer så kan det vara helt fel.

Vicki säger att om det känns fel i magen så ska jag inte anställa den personen, oavsett hur duktig personen är. Hon berättar: ”I fjol så skulle jag anställa en ny assistent, och jag har ett litet frågeformulär som jag alltid går efter, med frågor bland annat om om hur man till exempel reagerar i olika situationer, hur man tänker och hur man ser på sitt jobb. Den ena tjejen svarade ”rätt” på alla frågor, hon var egentligen klockren, och hela mitt inre skrek nej! Och det slutade med att jag inte anställde henne, och det var det bästa beslut jag har tagit.

Vicki säger att hon tidigare har gjort misstaget att inte lita på magkänslan. ”Det har ju hänt att man anställt en sådan person som har alla rätt, som verkar bra, men det blir ändå inte bra i slutändan. Då kan det vara bättre att ta den där personen som verkar mindre bra men som det känns väldigt rätt med”.

Anställningsintervju

Magnus är med och bestämmer i alla stegen då en nyrekrytering ska ske. Först skriver han ihop en annons som assistentbolaget sätter ut på arbetsförmedlingen. Magnus väljer, tillsammans med arbetsledaren, ut vilka som ska kallas till intervju. Ibland har Magnus intervjuerna hemma hos sig och ibland på assistansbolaget. Magnus har sedan intervjuerna i två steg.

Intervju 1
Då träffar Magnus de sökande för en kortare intervju på ungefär 15-20 minuter för att få en bild av personen. Han brukar då bland annat kolla av hur personen klarar av hushållsarbete och vilka intressen personen har. Han betonar vad han värdesätter i en assistent såsom att personen ska vara ärlig, trygg och ha empati och förståelse. Det är viktigt att Magnus assistent har förståelse för hans situation och att han har ”dagar som är sämre än andra och då ska dom kunna acceptera det och ha förståelse för då jag inte mår så bra och inte är på humör alla gånger”. Detta är han tydlig med redan första gången de träffas.

Intervju 2
Efter den första intervjun väljer Magnus ut de personer som han tror skulle fungera bäst hos honom. Han träffar då dom en andra gång, ofta för en fika. Han tycker att det brukar vara mer avslappnat andra gången de träffas. På första intervjun kan den sökande vara nervös och det är då svårt att få en rättvis bild av personen. En annan fördel som Magnus nämner är att ”ibland har jag varit osäker på första intervjun och när jag träffat personen igen så vet jag att det inte är en person som skulle passa hos mig. Så det kan hjälpa till om jag är osäker”.

Efter andra intervjun väljer Magnus ut vilken som ska få gå intro och provjobba.

Relationer och förhållningssätt

En kvinna ger en annan kvinna ett papper.

Anställningsintervju

Veronica tar upp ämnet relationer och förhållningssätt. Det är jätteviktigt tycker hon att inte börja ett jobb som inte är som den sökande tror. ”Det är nästan är A och O, att personen får veta hur jag är och fungerar, berättar Veronica, jag tycket att det är bättre att man får för mycket information”. Att man får veta från början vad som gäller. Då behöver man inte fundera, då kan man stoppa det redan där. ”Det har faktiskt hänt, förklarar Veronica, att folk har sagt, att det här var ingenting för mig, det tycker jag var bra”.

Har redan en mamma

Tecknad äldre kvinna som rättar och pekar i "rätt" riktning.

Vicki säger att hon inte tolererar någon som skulle komma och försöka ”ta hand om henne”. Hon har också i hög grad i förhand lärt sig se vilka det är och de gallrar hon bort redan i rekryteringsprocessen.

Vicki känner själv att hon bestämmer över sitt eget liv och hon accepterar inte assistenter som försöker ta hand om henne. ”Det fungerar ju inte alls, det är jag som bestämmer vad som ska göras och vad jag behöver hjälp med”, säger hon.

Oftast kan hon identifiera sådana personer redan på anställningsintervjun. ”Så de får inte jobbet alls”, säger hon. ”Jag tycker många människor gör bort sig och säger det ganska tydligt, att de pratar i termer att de ska ’ta hand om mig’. Man hör på deras sätt att prata”.

Det har ändå hänt att vissa sådana assistenter slunkit igenom nätet. I så fall kallar Vicki personen ifråga till ett samtal där hon är tydlig med hur hon vill ha det: ”vi hade missförstått varandra, jag märker att du vill ta hand om mig, att du vill styra men det funkar inte hemma hos mig. Du jobbar här för jag behöver assistans rent fysiskt. Mer är så inte. Och vill du jobba på det här viset så måste vi gå skilda vägar. Jag har en mamma och det räcker gott och väl”.

Skräddarsydda frågor vid intervjun

arbetssökande i en intervju med sin arbetsgivare

Många av Tinas frågor vid intervjun är skräddarsydda för henne. Hon vänder och vrider på frågorna för att bättre kunna se vad för person det är.

Förutom att hon ställer ett antal ”allmänna frågor” under anställningsintervjun ställer hon frågor som är mer anpassade till hennes egen situation, som är viktiga för henne. En är om de har några fobier, om de till exempel tycker det är jobbigt att åka hiss. En annan fråga handlar om det går bra att sitta mycket en dag, eftersom hon själv sitter och behöver assistenter som själva kan göra det.

Hon säger också att hon ställer om samma frågor men vänder lite på den: ”om de till exempel säger att det går bra att sitta frågar jag: ‘Vad är det som går bra? Hur länge kan du sitta still?’ På det viset kan jag se den sökandes personlighet bättre”.

En annan viktig sak för Tina och som hon ställer frågor om är sjukfrånvaron. Hon jämför sedan svaren med referenserna.

Personkemin viktigast på intervjun

arbetssökande i en intervju med sin arbetsgivare

När Lasse rekryterar sina nya assistenter har han en ganska kort intervju och fokuserar då mest på personkemin.

Lasse börjar med att annonsera, oftast genom arbetsförmedlingen. Sedan har han en intervju ”rakt upp och ner” i 20 -30 minuter. Lasse säger att han inte strukturerar intervjuerna utan mest vill ”se vad det är för människa” och att de är på samma våglängd.

Först berättar Lasse lite kort vad jobbet går ut på sedan vill han veta vem personen är: ”vem är du, berätta om dig!” Personkemin är viktigast: ”man måste känna från början att det kommer att funka för varje gång jag har chansat och känt ’sådär… det funkar nog’ så har det aldrig blivit bra”.

Kluriga frågor vid intervjun

När Anders rekryterar nya assistenter brukar han ställa ”kluriga frågor”. Svaren ger en fingervisning om egenskaper hos den som söker jobbet.

Anders brukar ställa frågor som tvingar den sökande att tänka till. Svaren tycker han kan ge vägledning om egenskaper hos personen. En sådan fråga kan vara: Om jag frågar en kompis vad du är bäst på, vad svarar den då? En annan: Om vi sitter i en taxi och taxin krockar men ingen skadas, vad gör du då?

Anders poängterar att det inte finns något rätt eller fel svar. Däremot kan svaren ge vägledning till vad för egenskaper personen ifråga har, till exempel huruvida hen är handlingskraftig eller ej.

En utmaning med introduktion av de olika assistenterna

Att möta de personer som tror att de vill jobba som personlig assistent till mig är intressant och spännande, säger Anna. Ingen av dem kan ju veta om de kommer att passa ”för varandra”, som det är med alla människor. Anna brukar säga att de ska ”välja varandra”. Även om man inte väljer en vän så är det viktigt att man trivs i varandras närhet och med varandras personlighet menar hon.

Känns det bra med ”personkemin” redan vid intervjutillfället så får det visa sig under introduktionen om det är en person som passar att jobba som assistent hos just Anna. Till en början brukar det kännas spännande med en ny person för båda parter och kul att börja ett nytt jobb. Men det måste ju kännas bra även när ”nyhetens behag” har lagt sig.

En av de klurigare delarna i introduktionen, tycker Anna, är att anpassa information och beskrivningar till just den personen. Alla är vi olika vad gäller personlighet, erfarenheter, tempo, hur vi kommunicerar och annat. Därför behöver Anna anpassa introduktionen för varje person och hon menar att det också är en del av det som är intressant och en utmaning.

Redaktörens kommentarer

För mer tips angående rekryteringsprocessen se tipsen: vem passar som assistent till mig, anställning av nya assistenter kräver noggrannhet och omsorg, återanvända annonsen, hur Yasmin rekryterar nya assistenter, tittar efter en personlig touch på arbetsansökningen, intervju med en arbetssökande personlig assistent.