Frågor vid medarbetarsamtal

Då Ninnie har medarbetarsamtal med sina assistenter delar hon först ut ett papper med ett antal frågor så att assistenterna kan förbereda sig inför samtalet.

Detta papper delar Ninnie ut:

Hej!

Här kommer några förberedande frågor inför medarbetarsamtal. Fundera, reflektera och skriv gärna ner lite.
På varje punkt samtalar vi, så jag ger min input och syn på sakerna också.

————–

Berätta kort hur du tänker om jobbet här.

Nämn minst två saker som du gillar med jobbet här.

Nämn minst två saker som du tycker är svårt med jobbet här, praktiskt eller känslomässigt?

Vilka saker tycker du att du är bra på i din yrkesroll?

Vilka saker kan du jobba mer på i ditt sätt att vara assistent?

Vad gör jag bra som arbetsledare?

Vilka sidor borde jag jobba mer på/förbättra?

Hur kan jag som arbetsledare förbättra din situation på arbetsplatsen, praktiskt eller känslomässigt?

Hur ser du på framtiden i förhållandet till jobbet?

Övriga tankar?

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Under medarbetarsamtalet brukar Veronica ta upp saker som gäller bara den personen, som inte är generella. De brukar ofta ha ett möte med alla innan, så att assistenter får skärpa sig med sopsorteringen eller vad det nu kan vara för något. Eller om det är något nytt som gäller.

Sedan har Veronica ett papper med fem påståenden där assistenten har fått gradera sig från ett till fem beroende på hur bra man tycker att man är.

Veronica gör sedan samma sak för varje assistent. Och så pratar man utifrån de pappren. Om assistenten t.ex. har satt en tvåa och Veronica har satt en trea, då kan vi diskutera varför assistenten har satt en tvåa och hon har satt en trea. Veronica tycker det kan vara ett bra sätt för assistenten att se att här behöver jag förbättra mig. Samtidigt är det viktigt att få personen att inse att på det här området behöver jag faktiskt inse att jag är bra.