Manöverkontakt och trygghetslarm

Janet_0017
Janet_0021

När Janet ligger i sängen brukar hon använda en ställning med två larm. Det ena larmet är en manöverkontakt, BuddyButton som hon använder för att påkalla sin assistent. På samma ställning finns även ett larm för nödfall. Om assistenten skulle trilla och slå sig, svimma eller ett något liknande så måste Janet kunna få tag i någon. Larmet går till en hemtjänst som finns i närheten av Janets hem.

Janet har två likadana trygghetslarm. Den andra brukar hon sätta runt rullstolens armstöd när hon sitter i rullstolen.

 Inköpsställe

Utskrivna som hjälpmedel. För mer information

Manöverkontakt BuddyButton
knop.se

Trygghetslarm
http://www.activealarm.se/produkter_and_tjanster/larmsystem/trygghetslarm

 Redaktören kommentar

Trygghetslarmet har trådlösa larmknappar för att påkalla hjälp vid akut sjukdom, olycksfall, överfall, inbrott och brand. Möjlighet finns att direktkoppla till mobiltelefoner och telefoner. Det kan innebära abonnemangskostnader.

Påkalla assistent från rullstol

rullstolstuta Janet påkallar assistent från rullstolEtt sätt att påkalla assistenten är att larma från sin rullstol. På styrdosan till rullstolen finns en knapp med bilden av en tuta. Den använder Janet mest när hon sitter i köket och assistenten är i ett annat rum men även när hon vill säga något på deras arbetsplatsmöten (för att få uppmärksamheten från assistenterna och för att de ska vara tysta 🙂 )

Fördelen med den här tutan är att den hörs bra, nackdelen är att ljudkänsliga assistenter hoppar högt!

Bärbar samtalsapparat

LightWriterLightwriter är en bärbar samtalsapparat som ger personer med talsvårigheter en möjlighet att kommunicera med text och uppläst tal. Texten visas på två smala displayer. En för den som skriver och en för kommunikationspartnern. Texten läses upp av en talsyntes när personen som skriver har skrivit färdigt hela meningen.

Den är robust och har en enkel och användarvänlig meny. LightWritern har ordprediktion och möjlighet att lagra färdiga ord, fraser och texter för att kommunikationen ska gå snabbt. Lightwritern har även omgivningskontroll med IR, SMS–funktion, telefonbok, tid och datum, anteckningar och påminnelser.

Fördelen med en lightwriter är att även en ny assistent kan föra en kommunikation med Janet. Däremot känns samtalsapparaten mer opersonlig än att samtala med bokstavplattan tycker Janet.

Även lightwritern har en larm knapp. Ljuden skiljer sig åt genom att lightwrigterns ljud är lägre än till exempel rullstolens larm! Fördelen med det här larmet är att man blir uppmärksam men inte chockad om man står med ryggen vänd mot Janet. Nackdelen är att det inte hörs så bra om det är mycket ljud runtomkring, t ex att tv:n är på med musik.

Inköpsställe

Utskrivet som ett hjälpmedel från Hjälpmedelcentrum.

Kommunicera med en bokstavsplatta

BokstavsplattanJanet bokstavsplatta
Janet kommunicerar med en bokstavsplatta. Genom att visa med fingret på den bokstav hon vill förmedla så förstår assistenten bokstav för bokstav vad Janet vill.

Janet förflyttar fingret tills att assistenten har förstått ordet som hon vill säga. Sedan fortsätter Janet likadant med nästa ord. Det är viktigt att assistenten har ögonkontakt med Janet. För att se både bokstavsplattan och Janet så är det bäst att sitta på hennes vänstra sida.

Till en början kan det vara svårt att hänga med och förstå. Genom att vara med och ha full uppmärksamhet lär sig assistenten snabbare.