Om Britt

Britt har 17 timmar assistans per dag. Hon bor själv i en lägenhet och har en anordnare som sköter delar av assistansen.

Lärt sig vara tydlig

Att vara tydlig

Att vara tydlig

”Jag har lärt mig att ibland måste jag vara väldigt bestämd och visa att det är jag som bestämmer.” Britt upplever ibland att nya assistenter vill styra och ha det på sitt sätt. Då behöver hon ibland vara väldigt tydlig med att det är hennes rutiner och vilja som gäller. Det har hon lärt sig för att ge dem en chans att anpassa sig efter Britt.

Känner Britt att det inte går att prata med assistenten sätter hon sig ner med personen och säger som det är. Hon brukar då uttrycka sig rakt och tydligt för att ge båda två bra förutsättningar för ett fortsatt samarbete. ”Antingen försöker vi igen och båda ger lite extra eller så passar du inte här. Jag vill ge samarbetet en till chans, att vi börjar om från början, lyssnar och respekterar varandra mer”. Då brukar båda försöka lite extra.

Intervjusituationen

Två streckgubbar med var sin pratbubbla utan text.

Intervju

Britt beskriver det som att hon upplever att hon blir lovad guld och gröna skogar vid intervjuer. Oftast brukar assistenterna säga att de kan jobba mer och är mer anpassningsbara än vad de är i praktiken. Britt tycker det är svårt att avgöra vilka hon tror hon kan fungera med. Därför har hon en månad som de får prova jobba tillsammans och sen bestämmer hon sig. Ibland förstår assistenterna vad Britt vill och den återkoppling hon ger efter en månad eller så är de överens om att de inte ska fortsätta att jobba tillsammans.

Schemaläggning

schema

schema

Britt gjorde tidigare schemat tillsammans med anordnare. Hon upplevde att det inte blev så bra alltid då anordnaren inte alltid hade insyn i hennes rutiner eller planerade aktiviteter. Britt lägger nu schema tillsammans med assistenterna. Hon har bäst koll på hennes behov kring schemat men får stöd av assistenterna i det hon behöver stöd med.

Ideellt engagerad

I vissa situationer när Britt inte behöver ha assistenten precis bredvid sig går assistenterna undan och ger henne det utrymme hon behöver just då. Britt är ideellt engageras i en styrelse och på styrelsemöten sitter assistenterna i ett annat rum. De går ut eller sitter någon annanstans. Kan vi ha ögonkontakt så tittar Britt på dem när hon behöver dem annars ringer hon till dem med sin mobiltelefon.

Syskon med assistans

Syskonrelation

Syskonrelation

Britt hade en bror med assistans och på frågan hur det var att vara tillsammans som syskon med två assistenter med svarar hon såhär: ”Ibland ville vi prata bara med varandra och så sitter det okända bredvid. Ibland fick assistenterna gå ut på en promenad. För att vi skulle kunna prata ostört och bara vara syskon, inte behöva tänka på assistenterna. Vi kunde då vara syskon och vara privata.”

Britt tycker det hjälper att prata med personer som själva lever med assistans. De har en annan förståelse för hur situationen än personer som inte inte lever med assistans. Britts bror hade personlig assistans tidigare än Britt. Han tyckte det viktigaste var att personkemin skulle stämma, de skulle kunna skoja tillsammans, prata och trivas.

Första intryck

KommunikationBritt tycker det är viktigt att känna att hon får kontakt med de assistenter som ska jobba hos henne. Att de kan möta och hålla ögonkontakt. Hon vill ha gemensamma intressen så att de tycker om att göra liknande saker. Britt tycker om att kunna prata med varandra om vardagliga saker, hon känner då att de är på samma nivå och hon har då lättare att tala om vad och hur hon vill ha saker. Hon tycker också det är lättare att få assistans av en person som hon känner en koppling till. Britt tycker att det är genom samtalen som hon får och ger respekt gentemot assistenten. Kan hon inte småprata med dem kan hon inte heller be dem om mer intima saker.

Ta kontrollen

schema

schema

Britt upplever sig mer involverad kring hennes assistans idag. Hon lär sig hela tiden mer och mer. Tidigare förlitade hon sig helt på anordnaren men nu har hon satt sig in i de frågor som är viktigast för henne så att hon kan dubbelkolla att det blir rätt. Det gäller bland annat schemat men också vilka som jobbar som assistenter hos henne. Hon är med vid intervjuer för nyanställningar och sköter introduktionen själv.

Anpassar sig på sina villkor

matlagning

matlagning

Britt anpassar sig ibland efter vem som jobbar för då tycker hon att det hon gör blir roligare och lättare. Är det någon som är bra på matlagning passar hon på att prova ett nytt recept. Eller när hon pysslar så tycker Britt att det underlättar om assistenten också tycker om det. Ibland gör de saker tillsammans och ibland får assistenten mer assistera, det beror på sammanhanget och vilken situation Britt är i. Britt ser till att träna de dagar hon har en assistent som vet hur alla maskinerna på gymmet fungerar. På så sätt kan Britt fokusera på det hon ska, att träna, utan att behöva förklara vad och hur saker ska göras.

Syskon som assistent

ditt sjalvbestammandeBritt har en syster som är assistent som Britt kan prata med. Hon beskriver känslan av att inte kunna sluta med assistansen eller kunna ta ledigt från den. Däremot känner hon sig ledig när hon har lagt sig i sängen på kvällen och assistenten har gått hem. Eller vid tillfällen när Britt kan skicka iväg assistenterna ett tag och hon kan vara på sina villkor. Hon känner annars att hon alltid måste vara på hugget och tala om saker. Hon kan också slappna av mer när systern jobbar som assistent. Systern är oftast med på resor. Systern började under en period när Britt hade det väldigt osäkert och jobbigt med assistansen. Assistenternas behov kom före Britts och hon visste inte hur hon skulle rätta till det. Det har blivit bättre tack vare hjälpen från systern och Britt har lärt sig att stå på sig och tala om hennes behov och vilja.