Assistenterna ska hålla tider

Något som är superviktigt för mig, berättar Therese är att assistenterna håller tider. Att assistenterna kommer punktlig på utsatt tid – varken för tidigt eller för sent.

Om assistenten kommer för tidigt finns det inget särskilt assistentrum i lägenheten där de kan vänta. Kommer de för sent, blir Therese orolig. Därför poängterar hon vikten av punktlighet i arbetsbeskrivningen. Att man inte får komma mer än 5 min för tidigt och att assistenten ska skicka ett sms om hon är sen.

Rätta till en händelse

I den här filmen kan du se att för Therese finns det olika sätt att rätta till, eller korrigera  en händelse. Ibland säger hon till direkt och ibland väntar hon till nästa tillfälle. Ett exempel då hon säger till direkt är om någon av hennes assistenter sitter på deras sängar. ”Jag vill absolut inte att assistenten sitter på våra sängar”, säger Therese.

Om det skulle hända något som inte är lika viktigt kan hon lika gärna vänta till nästa gång samma sak inträffar. Något som är viktigt är att aldrig säga till eller ha en konflikt inför andra människor. Det är något som är väldigt kränkande. Tydlighet från början minskar risken för misstag, förtydligar Therese.

Filmen är 3 minuter 20 sekunder lång.

Redaktörens kommentar

För mer information om konflikthantering se tipsen, undvika konflikt genom att prata och stämma av, kommunikationsmissar uppstår men är lättare att ta när man har haft sin paus, mota Olle i grind vid konflikter, eget ansvar för kommunikation, dialog och information undviker missförstånd.

Viktig att assistenterna lär sig rutinerna snabbt

Sophie har assistans hela sin vakna tid och hon berättar i filmen att det är viktigt att assistenter lär sig en del rutiner, t ex på morgonen, så att dagen flyter på. Hon behöver förklara mer i detalj om en assistent blir osäker och när det är någon som är ny, så hon kan ändå bli lite trött på att berätta om sina rutiner.

Det handlar också om att veta vilken ordning hon vill ha hemma, t ex att plocka undan saker. Det är också viktigt som assistent att vara uppmärksam på olika situationer och när hon behöver assistans.

Filmen är 2 minuter 10 sekunder lång.