Rekrytera en ny assistent

rekrytering

När det behövs göras en nyrekrytering ringer Catharina till anordnaren som hjälper till med att sätta ut en annons. Catarina och Bosse tar sedan hand om resten med intervjuerna och kontakten med de sökande. När de bestämt sig hör de av sig till anordnaren och meddelar sitt beslut.

Introduktion
Catharina berättar att de brukar ha introduktionen mellan kl 8-15. Bosse är som piggast då och orkar med att gå igenom de moment som behövs såsom duschning, ståträning och förflyttning med taklyft och sätta selen på rätt sätt.

De brukar låta den nya assistenten gå bredvid i fyra dagar första veckan. Andra veckan ungefär två dagar, det är lite beroende på hur många timmar de ska arbeta senare. Den första veckan går den nyanställde bredvid en extern assistent. De andra två dagarna brukar de gå bredvid Catharina och då brukar assistenten få göra mer själv och Catharina finns med och tittar på så att hon ser att personen kan hantera lyften på ett säkert och korrekt sätt.

Varför har ni valt detta upplägg?
”Därför jag känner att för mig är allting så självklart, jag gör allting som ska göras ändå. Men den andra assistenten som inte bor här, som har det som riktigt jobb, på något vis så tror jag att han kommer ihåg mer vad han ska berätta och visar på ett annat sätt kanske, har jag fått för mig. Och dom får gärna fråga, vi har en arbetsplan här som vi går efter. Och schema och sådär. Och en matlista som vi följer måndag-fredag och så”.

Utbildning under introduktionen
Eftersom Bosse har MS, finns Rehabkliniken, och där har dom utbildning för det individuella. Assistenten får då gå dit och vara där en hel dag och lära sig om Bosse, hans sjukdom och hjälpmedel som han har. Dom får lära sig allting på en dag där. ”Det är jätteskönt för då behöver inte jag lära ut, det är bättre att nån kunnig gör det, som sjukgymnaster och läkare som kan” menar Catharina.

Anordnarens inskolning för assistenter

InskolningRoberts anordnare har en inskolningsprocess för alla nya assistenter.

Så här beskriver Robert själv processen i punktform:

1. Ett möte på anordnarens kontor anordnas, där jag själv också deltar så klart.
2. Jag säger ja eller nej, beroende på hur personkemin stämmer.
3. Den blivande assistenten får vara med hos mig en dag tillsammans med ordinarie assistent.
4. Om allt känns bra så blir det en ny dag där den nya assistenten gör alla sysslor med en ordinarie assistent bredvid i bakgrunden.
5. Den nye assistenten arbetar sitt första pass själv. Tanken är då att den nya assistenten skall klara av dagen själv, men att den ordinarie finns på plats för eventuella frågor mm.

Robert säger också att anordnaren också har en ”handbok” med grundläggande information om att arbeta som personlig assistent.

Introduktion

Introduktion

Introduktion

Christina sköter introduktionen helt själv. Det kan vara så att arbetspassen överlappar varandra och då är det enklast att visa hur saker ska gå till och vara samt att prata om vissa saker tillsammans både Christina, den nya assistenten och den erfarna.

Introduktion

En bra introduktion

En bra introduktion

När Magnus anställer en ny assistent har den alltid en provanställning först. Magnus brukar ha en introduktion på några timmar och sedan får personen jobba ett fullt pass. Arbetsledaren är med på introduktionen.

Magnus tycker det är viktigt att ha flera steg i anställningsfasen för att det verkligen ska kännas rätt innan personen börjar jobba. Magnus är tydlig redan från början vilka steg det är som gäller och de sökande brukar aldrig ha några problem med det. ”Det handlar om att jag ska känna mig trygg med assistenterna och personkemin ska stämma, att man funkar ihop” säger han och menar att det är en ömsesidig relation ”det ska inte bara vara från min sida utan assistenten ska ju också trivas med mig”.

Kort introduktion

Resa i rullstol

Lasse har nästan ingen introduktion utan räknar helt kallt med att det kommer att bli en ganska jobbig första månad. Ett tecken på att det börjat fungera tycker han är när de inte känner att de måste prata med varandra.

Lasse har inte ”så mycket till introduktion”, som han säger. ”Vi brukar ses och skriva kontrakt i en timme och med hjälp av en av mina ordinarie assistenter går vi igenom hur man gör en förflyttning och visar var alla grejer ligger.”

Lasse själv vet att det kommer att bli en ganska jobbig första månad och det säger han också till den nye assisteten. ”Det tar sin tid att komma in i vardagslunken så jag säger: ’jag kommer att vara sur för att du gör fel, och du kommer att vara osäker för du vet inte vad du ska göra’. Det funkar ju väldigt sällan direkt.”

I början brukar Lasse och den nye assistenten prata mycket för att lära känna varandra. Ett tecken på att det börjar fungera är att man inte känner sig tvungen att prata. ”Man ska inte behöva sitta och babbla i bilen, då ska man kunna vara bekväm med tystnad. När man kan vara tysta med varandra utan att känna ett behov av att babbla, då vet man att det funkar”, säger han.

Att börja arbeta för någon med intellektuell funktionsnedsättning

Nöjd streckgubbe som pekar med en pekpinne på ett blädderblock med en tumme upp.

– Man får ju en introduktion så man vet hur man ska bete sig eftersom personen kanske inte kan ta besluten själv. Det skulle bli helt tokigt om jag gjorde på ett annat sätt än vad hon eller han är van vid. Introduktionen är viktig för det tar ju sin tid innan man lär känna personen.

På sitt sätt

Asfalterad väg till soluppgångenVeronica har en assistent som har jobbat med henne i 10 år. Hon har introduktion med de nya assistenterna. Hon går igenom det viktigaste. Som hur man ska vara och lite runt rullstolen och så. Sedan brukar Veronica bara köra på. Hon tycker att man får förklara efter hand, för Veronica fungerar det bra.

Det kan också bero på att Veronica kan förklara varje moment själv. Det är ju skillnad om man kanske inte har den förmågan eller att man inte vill, och det förstår jag absolut, säger Veronica. ”Men jag tycker det är bäst att förklara själv för då vet jag att det blir på mitt sätt och för mig är det väldigt centralt i min assistans, att jag vill ha det på mitt sätt. Att alla gör på mitt sätt oavsett om vi pratar matlagning, kläder eller hur min garderob ska vara eller vad som helst, så vill jag att det ska vara på mitt sätt” förklarar Veronica.

Hur gör du med introduktion?

En bra introduktion

En bra introduktion

Jag kör intron själv, det är med mig man ska samarbeta, säger Stefan. Han fortsätter, ”skiter det sig redan på intron så kommer det inte gå bra”.

Stefan förklarar ”antingen så ser man mig som en människa som behöver hjälp eller som ett offer som man tycker synd om, gör man det är det svårt att få bort”.

Han tycker inte att det behövs en till assistent som berättar för den nya hur han vill ha det, hur han fungerar. Det gäller att kommunicera. Det tar lite tid.

Ingen ”bredvidgång” under introduktionen

Ny assistentNär Pernilla introducerar nya assistenter låter hon inte de gå bredvid någon av de gamla erfarna assistenterna. Hon vill sköta introduktionen på egen hand säger hon. Hon är öppen och berättar hur hon vill ha det.

Att ta hand om introduktionen på egen hand, menar hon, gör henne självständig ihop med den nya assistenten. Det gör att de snabbare får en egen relation till varandra vilket också innebär en större ömsesidig respekt.

För Pernilla är det viktigt att först berätta om sin muskelsjukdom eftersom den kan vara svår att förstå för personer som inte känner henne. Nästa steg är att hon visar hur de ska göra och att de får pröva själva. ”Jag berättar vad jag tycker och känner och jag tycker inte det är något konstigt. Det räcker med att jag beskriver ett moment en, högst två gånger, sedan sitter det. Jag rättar när de gör fel och jag uppskattar när de är ärliga och ställer frågor. Jag brukar säga att ’om det känns obehagligt eller konstigt så säg till’. Det har sällan hänt, nej jag kan inte komma ihåg sist det hände, att jag upplevt att jag har fått dålig feedback”, säger hon.

Efter några dagar lär de känna varandra ”sen brukar det flyta på”.

Använder assistenterna när hon rekryterar nya

När Veronica rekryterar och introducerar nya assistenter tar hon hjälp av de assistenter hon redan har.

Veronica har haft assistans från 2005 och från början skötte hon hela rekryteringsprocessen på egen hand. Men hon började känna att det blev jobbigt och har därför tagit mer och mer hjälp av sina assistenter, de som hon haft länge.

Veronica gallrar ut de som verkar passa bäst bland de som svarat på annonsen och samlar alla på ett informationsmöte, se tipset Gruppinformation för de som söker jobb, där de gamla assistenterna är med och ger information om hur det är att jobba med Veronica. Asssistenterna är även med som bollplank i urvalsprocessen. Veronica låter de som söker jobbet svara på skriftliga frågor, se tipset Skrivna frågor till de som söker jobb, som hennes assistenter får vara med och titta på, ” det är alltid bra med två personer, de ser kanske andra saker än jag”.

Hon låter också assistenterna sköta introduktionen. ”Eftersom jag har en assistent hos mig alla vakna timmar, så är det ju lite löjligt att jag ska introducera själv när assistenten ändå är där”.

Veronica ser också en poäng med att assistenterna får vara med och ta det ansvaret – ”att de får känna att deras åsikter betyder någonting, det är ju deras kollegor i framtiden även om de inte träffas så ofta.