Rutin vid tillsättning av vikarie

Tillsättning av vikarie vid sjukdom.

Rutiner vid sjukdom och tillsättning av vikarie

Personalfrågan löses enligt följande ordning vid sjukdom:

  1. Sjukanmälan sker i första hand till Assistansakutens telefon: 070XXXXXXX (telefonen ska vara påslagen mellan 08.00 och 16.00). Vid sjukdom som inträffar under kväll/natt och en ska arbeta dagen efter, kontaktas någon arbetskamrat. Viktigt! ALLA måste ta eget ansvar och se till att de har varandras telefonnummer, kolla lista i personalmapparna.
  2. När en tjänstgörande assistent tar emot en sjukanmälan kan hon, om det finns tillfälle, kolla hur personalen arbetar i kalendern som finns hemma hos Hanna i låst dokumentskåp.
  3. Att tänka på vid vikarietillsättning: Vad är mest korrekt rent schemamässigt? Vem har arbetat mest/minst under veckan? Ring den som är mest lämpad enligt arbetstidslagen i första hand. Finns ingen personal att tillgå? Om tjänstgörande assistent INTE har möjlighet att lösa personalfrågan under arbetspasset ska någon annan i personalgruppen kontaktas.
  4. X kontaktas ENBART om ovanstående inte fungerar, företrädesvis vardagar 8.00–16.00. Övrig tid kontaktas hon endast vid akuta situationer.
  5. Efter överenskommelse, när X inte kan eller ska arbeta (planerad ledighet/frånvaro eller sjukdom), löser assistenterna personalbortfallet gemensamt, och meddelar Hanna först när arbetspasset/passen är lösta.
  6. Ring INTE Hannas privata telefoner!

(Detta är hämtat från Hannas arbetsbeskrivning)

 

Ordna vikarier vid sjukdom

Livlina

Livlina

Om en assistent är sjuk sjukanmäler sig personen alltid till arbetsledaren som har i uppdrag att ringa runt i assistentteamet och se om någon kan hoppa in. Magnus berättar att ”arbetsledarens uppgift är att ta reda på om någon kan hoppa in och om det inte går så vänder vi oss till assistentbolaget”. Magnus uttrycker det som att assistansbolaget fungerar som en livlina, eftersom de går in och fixar en vikarie om det uppstår en krissituation. Magnus säger att ”det funkar jättebra eftersom jag måste ha någon som jobbar”. Assistentbolaget har en jourtelefon som Magnus kan ringa och det gäller oavsett om det är sent på kvällen eller om det sker på en helg. Det tycker Magnus är en trygghet.