Få assistenterna att trivas och stanna

Utbildning

Utbildning

”Det gäller att hela tiden kommunicera hur arbetet fungerar och hur assistenten trivs. Det gäller ofta de unga, att de vill vidare i livet, det ville jag i alla fall”, säger Veronica. En annan sak är att man ofta gör samma saker men man kan då ha olika utbildningar för assistenterna, det brukar vara uppskattat. Veronica har haft många assistenter som pluggat vid sidan av, det brukar hon uppmuntra folk till, det gör att assistenter stannar.

Veronica försöker även fixa med att assistenten får ledigt vid till exempel ett bröllop, är man förälder så kanske man inte vill jobba på jul. ”Jag försöker fixa små saker, det får jag tillbaka senare”, säger Veronica. ”Sedan finns det så klart en gräns, om en assistent vill ha ledigt någon gång varje månad så måste jag säga nej. Fast vet jag att assistenten har hoppat in väldigt mycket, så ser jag det på ett annat sätt. Folk måste förstå att de gör ett värdefullt jobb, att det finns möjlighet att utvecklas”.

Resa äventyrligt hellre än bekvämt

ResaConny har inget emot att då och då resa ”bekvämt”, till exempel till semesterorter med all inclusive, och ”bara njuta”. Men bäst tycker han om lite mer äventyrliga resor.

Conny säger att han ”gjort alla möjliga konstiga resor”. Bland annat har han varit i Chile där han och hans assistent hyrt bil och rest runt och bodde på olika ställen. ”En väldigt trevlig resa måste jag säga, man fick se så mycket.” De har också varit i Thailand och i Skottland där de rest runt på ett liknande sätt.

Conny säger att tjusningen med att resa så är att komma bort från det vardagliga och en av poängerna är själva utmaningarna han och hans assistent ställs inför. Till exempel säger han att han åker tunnelbana i andra länder just för att det är kul att testa. ”Det kan vara lite knöligt, det går åt mycket energi åt att planera och få in rutiner utomlands men jag tycker att man får erfarenhet ju mera man håller på. Men det beror ju på hur mycket man vill chansa”.

”Men jag upplever att ju mer man har rest ju mer har man ju lärt sig vad som funkar och inte funkar osv” säger Conny.

Kommunikation är viktigt

Kommunikation

Kommunikation

Hanna har provat hundratals olika metoder som hon uttrycker det. ”Först var det ´ta saker när du har dom´, då var det bara att ta saker rätt ut, jag kände inte att det påverkade mitt liv eller min tid på det sättet. De första åren 8 åren hade jag en fruktansvärt stabil assistans och hade då inte varit med om något som hotade min existens. Ingen hade gjort något elakt mot mig, en assistent bytte vi ut för att hon inte var lämplig men det var det enda jag varit med om under de åren. Och så hade jag en som sade upp sig pga hon skulle börja studera”.

Hanna berättar att hon efter det varit med om att assistenter kommenterat saker om henne och efter långa anställningar sagt upp sig via mail eller lämnat ett brev i brevlådan. Det har påverkat och kommunikationen har inte blivit lika lätt. Hanna har haft svårt för och blivit rädd för olika situationer. Hon är inte rädd för att säga vad hon tycker utan mer rädd för vad assistenterna ska säga.

”Sen provade vi att man skulle boka tid om man ville säga något och då gick jag bara runt och var rädd för att det skulle vara något stort och livsavgörande. Och då var jag rädd för att det skulle komma hela tiden. Sen hade vi att de skulle prata med medarbetsledaren jag hade då, men då blev jag rädd för henne och vad hon kanske skulle säga”.

Efter det så skulle assistenterna prata med Hanna men respektera också att hon inte alltid kan ta det just då utan att det går bra i eftermiddag eller i morgon kväll. ”Den respekten måste de ju ändå ha för mitt liv men tyckte inte att det fungerade. Det kändes inte bra i magen. Då fick jag ett tips att de ska ta saker på mail för jag ville inte att de ska ta min tid. Verkade som en kanon idé men har inte så bra erfarenhet av mail då jag bland annat tidigare fått uppsägning på mail.

Assistenterna ska nu prata med medarbetsledaren när det inte passar att prata med Hanna. Om en assistent exempelvis vill säga upp sig så ska personen ta det med medarbetsledaren. Medarbetsledaren kan i sin tur prata med arbetskamrater för att lösa olika typer av situationer.

Allt praktiskt som rör assistansen som hur Hanna vill ha saker och ting och hur assistansen ska fungera pratar assistenterna med Hanna om. Hanna är då rak i sin kommunikation och säger exakt hur hon vill ha det på ett vänligt men bestämt sätt. Hon accepterar inte att en assistent inte följer det som Hanna bestämt. ”Om regeln är att mobilen ska vara på vibrator i assistentrummet, då går det inte att boka telefontider i arbetspasset, då får man säga till mig om det är en extra ordinär situation. Och så är det bara”

En rad ”regler”

En streckgubbe med en stor penna bockar av saker på en lista.

”regler”

Dennis har en rad ”regler” för sina assistenter. De är inte nedskrivna men de upprepas muntligen då och då, när de behövs.

För Dennis är det viktigt att assistenterna:

  • kommer i tid
  • att respektera andra
  • inte bråkar med varandra
  • att de tar problemen med varandra och inte med honom
  • inte kommer när de är sjuka
  • ringer och sjukanmäler sig i tid
  • att man förstår vad man gör här
  • att man lämnar sina egna problem hemma

”Det kan låta hårt”, säger Dennis, ”men det är viktigt att de förstår att det är ett jobb, att de faktiskt har betalt för att vara här. Men det gäller förstås att säga ifrån på ett bra sätt.”

Introduktion

Introduktion

Introduktion

Christina sköter introduktionen helt själv. Det kan vara så att arbetspassen överlappar varandra och då är det enklast att visa hur saker ska gå till och vara samt att prata om vissa saker tillsammans både Christina, den nya assistenten och den erfarna.

Våga vara tydlig

Tydlighet

Tydlighet

För att få en bra assistans gäller det enligt Dennis att vara tydlig.

I tidigare tips har Dennis beskrivit hur han redan i anställningsintervjun (se Långa intervjuer) pratar om vikten att assistenten förstår sin roll (se Makten över sitt eget liv) och att inte komma för nära varandra (se Inte för djup relation till assistenten). Han menar också att det är viktigt att vara rak och tydlig. ”Det gäller att kaxa till sig men utan att bli dominant… bara vara tydlig och säga ifrån på en gång om man tycker att något blivit fel. Det låter hårt men det funkar”, säger han”.

Dennis betonar också kravet han ställer på sig själv, att vara konstruktiv då han säger ifrån. ”Det är viktigt att sätta ord på det som blivit fel och kunna beskriva pedagogiskt hur jag vill att det ska vara”.

Han betonar också vikten av positiv feedback och att ge beröm. ”När de gör saker som är bra så är det viktigt att säga det. Annars blir det lätt så att de tappar motivationen och tänker att ’den där jäveln, han bara gnäller’. Det som är bra måste komma fram”.

Dennis har inga problem med att assistenterna gör sporadiska misstag men att upprepa samma misstag gång på gång ser han som tecken på att de inte lyssnar och egentligen inte vill jobba hos honom.

Ording och reda?

Oordning på skrivbordet

Oordning på skrivbordet

Har du ordning och reda för att veta var saker är?

”Nej, jag gillar oordning jag gillar lite kaos runt omkring mig då hittar jag saker och ting bättre. Christina blir irriterad om hennes assistenter flyttar runt på diverse olika saker vare sig det är i hemmet eller på jobbet utan hennes kännedom. Är det nödvändig att en viss sak måste flyttas så vill Christina att assistenterna meddelar henne direkt efteråt så hon kan hitta saken utan att behöva vända ner på hem och kontor när nästa assistent börjar sitt pass.

Få ihop det tillsammans

Samarbete

Samarbete

Att hitta rätt assistenter är viktigt för Conny. Mycket handlar om att dela hans intressen, helt enkelt för den ömsesidiga trivselns skull, se tipset Väga intressen mot andra kvaliteter. När det fungerar som bäst upplever han det som att jobba i ett team.

Han ser gärna att hans assistenter delar hans intressen och han är mån om att de trivs hos honom men han förväntar sig också assistenterna är lyhörda och kan lyssna på honom.

Med tiden vill han att assistenterna blir självgående. Han säger att han vill att assistenterna får in de återkommande göromålen i sina egna rutiner. ”Ju mindre jag behöver säga till desto behagligare är det”, säger Conny, ”man blir less på sin egen röst”. Samtidigt som han också konstaterar att alla inte är bra på allt och att han ibland väljer göromål efter den assistent som för tillfället jobbar.

När assistansen fungerar som bäst beskriver Conny det som att de är ett team ihop. ”Det är så svårt att sätta fingret på, men det handlar om att få ihop det tillsammans. Om en assistent säger att hon eller han inte vill göra något får man försöka lösa det på annat sätt. Nya situationer som assistenten inte alls tycker är roligt blir inte så bra.”