Bra assistans genom lyhördhet och beredskap

Sophie berättar i filmen att hon vill att hennes assistenter ska vara beredda att komma på en gång när hon ropar. Vilket det också finns bra förutsättningar för eftersom de oftast finns i rummet intill när hon exempelvis sitter hemma och arbetar.

Det är hon, inte assistenten, som avgör när hon vill ha assistans och med vad. Hon vill att assistenten är lyhörd och flexibel för att göra det hon själv vill.

Filmen är 1 minut och 53 sekunder lång.

Flexibilitet hos assistenten uppskattas

”Sophie berättar här att flexibilitet hos hennes assistenter är viktigt. Det skapar frihet för henne för att exempelvis kunna åka iväg på kort varsel.

Att känna både trygghet och frihet i hennes assistans är väldigt viktigt för att hon ska kunna leva och göra de saker hon vill. För att säkerställa detta frågar hon sina assistenter hur de fysiskt klarar av manuella lyft eftersom det oftast bara är en assistent med på resor. Det är bara på resor under flera dagar Sophie tar med sig flera assistenter och de kan hjälpas åt vid lyft.

Det är viktigt att hennes assistenter kan hantera både det rent praktiska och det psykosociala som kan komma upp.”

 

Filmen är 1 minut och 51 sekunder lång.

Rutiner för nya assistenter

Sophie berättar i filmen att hon har lärt sig att det är bra att få in rutiner hos sina assistenter redan från början. Hon har också lärt sig mer eftersom, genom sina olika assistenter, vad som fungerar för att få hennes vardag och rutiner att flyta på bra.

Det är en process som delvis bygger på att alla assistenter är olika, exempelvis hur noggrann man är.

Filmen är 3 minuter och 22 sekunder lång.

Intervju med en arbetssökande personlig assistent

I den här filmen kan du se att Louise frågar den arbetssökande assistenten om intressen, om pendling till jobbet fungerar och om tidigare erfarenheter. Hon berättar att det är viktigt att komma bra överens. Louise förklarar också vilka arbetsuppgifter som kan vara aktuella.

Filmen är 2 minuter och 15 sekunder lång.

Assistans på mitt sätt

Filmen visar att Jonas vill ha saker på sitt sätt, även om det skulle gå fortare för assistenterna att göra en uppgift på deras sätt. Det är viktigare att uppgiften utförs så som han själv hade gjort om han kunnat. Att själv kunna bestämma över sig själv och sitt liv ger en ökad livskvalitet.

Ståträning

Jonas berättar i den här filmen om hur han vill ha det när han ståtränar. Då är det särskilt viktigt att assistenten inte hjälper till mer än nödvändigt. Han står då och håller i sig i rullstolen och om hans ben inte orkar längre kan de vika sig. Där är det lätt att assistenten vill gå in och hjälpa till men även om det ser vanskligt ut så vill han resa sig själv om han faller.

Relation till assistent

Jonas tror att det är jätteviktigt att hålla en distans och inte vara för mycket kompis med sina assistenter. Dels för att man faktiskt är chef men också för att kunna ta upp saker när det blir problem. Han menar att om man är bra vänner så är det svårare att delge kritik.

Att ge feedback

I den här filmen kan du se när Jonas berättar om att han förbereder sig för ett samtal med sin assistent.  Även när han vill framföra kritik förbereder han sig innan med vad han ska säga och hur han ska säga det. Jonas fokuserar på att lägga fram lösningar på hur saker kan bli bättre och ger konstruktiv kritik, han är noga med att inte trycka ner personen.