Arbetsmöten

Det finns olika typer av arbetsmöten i min vardag. Det finns dem som är korta och okomplicerade och så finns det dem som är längre och mer komplicerade. Jag har någorlunda koll på hur mötena kommer utspela sig, vad min roll är och såvidare. På så sätt kan jag avgöra hur nära jag behöver placera assistenten. Ibland kan assistenten sitta utanför lokalen med telefonen och larmet som jag använder för att kunna kommunicera och nå assistenten. Ibland kan assistenten sitta med i rummet och ibland behöver assistenten sitta bredvid mig. Om jag ska visa saker eller rösta med handuppräckning behöver jag ha assistenten nära mig. Behöver jag inte ha assistenten i min närhet brukar det underlätta både för mig, assistenten och de andra närvarande att assistenten sitter lite längre bort. Många verkar ha svårt att förhålla sig till assistenterna, ibörjan iallafall. De vill gärna samtala mycket, fråga frågor och det gör att jag hamnar i skymundan vilket ingen annan utan personlig assistent gör. Dessutom så tycker jag att det ibland begränsar min förmåga att ha en obruten kommunikation med assistenten. Den får svårare att ha fokus på mig och mina signaler om det är fler som vill ha assistentens uppmärksamhet.

Genom att ha större fysiskt avstånd till assistenten har jag märkt att människor inte har samma behov av att samtala eller interagera med dem. Sen är det såklart hela tiden en avvägning av mitt behov av assistenten. Är jag osäker har jag alltid assistenten nära tills jag har koll på situationen. Först då kan jag be assistenten att ta lite avstånd. Det sker hela tiden i samtal med assistenten så att vi två är överens och vet var vi har varandra.

Engagerad i Handikapprådet

Robert sitter i det Handikapprådet i sin kommun och får extra assistanstimmar för möten.

Robert säger att det finns mycket att göra i det kommunala Handikapprådet. Och han tycker att de gör skillnad – ”det är mycket som inte funkar som det ska, om ingen engagerades sig skulle inget hända”. Mycket handlar om att göra saker och ting tillgängliga: ”vi i rådet har genomfört en inventering av tillgängligheten i centrum och dess butiker. Där visade det sig att många av butikerna inte är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.”

Robert får extra assistanstimmar, som ligger utanför schemat, för möten, ungefär 10 timmar i månaden. På frågan om hur han använder assistenterna på mötena svarar han att de antecknar och att de ”bara är med så att allting funkar som det ska, pratar gör jag ju själv”.

Uppdraget kräver dock ett visst tålamod: ”Saker och ting tar lång tid. Vi i rådet får inte ta beslut själva, utan fungerar som rådgivare till kommunen” säger han.

Studenter som assistenter vid studier

ta anteckningar

ta anteckningar

Under en period pluggade Andreas på distans och hade då bara högskolestudenter som jobbade för honom.

Under Andreas studietid var han i behov av assistenter som kunde föra anteckningar. Så under den perioden hade han bara studenter som assistenter. ”De var ju vana att anteckna så jag behövde inte teaterviska så mycket för de visste själva vad som är viktigt på en föreläsning och vad som borde skrivas. Jag såg under tiden vad de skrev men självklart fick jag teaterviska ibland men det gick så otroligt mycket lättare med personer som själva var vana vid föreläsningar.”

När Andreas rekryterade nya assistenter under den perioden skrev han i annonsen på arbetsförmedlingen att det var en fördel att de var studenter och han säger att det gav det jättemånga svar.

Men han säger samtidigt att det inte fanns någon ”plan” bakom det och att det även fanns sociala skäl bakom. ”När jag själv började plugga så bara blev det så, efter ett tag så märkte jag att jag valde just de som själva pluggade eller hade pluggat. Det kanske blir så att intressena man har gör att man söker vissa människor”, säger han.

Arbeta med personlig assistans

Jobbmöte

Jobbmöte

Magnus jobbar och assistenterna är då med honom på jobbet. Han tycker att det funkat bra under hela tiden. ”Jag får då berätta och visa vilken hjälp jag behöver på jobbet. Så det kan ju ta ett tag då det är en ny assistent men jag tycker det har fungerat bra så här långt”.

Magnus pratade med sin arbetsgivare innan han började så de var införstådda med att han behövde ha personliga assistenter med sig under arbetsdagen och det var aldrig några problem.

För sina assistenter betonar Magnus att de ska hålla sig i bakgrunden och lugna på hans jobb så att de inte stör hans kollegor som sitter och jobbar.

Engagera sig politiskt

Gun-Britt är fritidspolitiker och hon tycker att personer med funktionsnedsättningar ska engagera sig inom politiken, oavsett vilket parti man röstar på.

Hon tror att ”andra”, de utan funktionsnedsättningar, inte riktigt förstår hur det är att ha en funktionsnedsättning, och hon talar av egen erfarenhet. Hon har själv just gått miste om möjligheten att söka utökning av sin assistanstid vilket till exempel innebär att hon inte kan åka på semester på egen hand med en assistent. Hon anser därför att hon inte ingår i samhället på samma villkor som andra medborgare, som hon enligt LSS har rätt till.

Hon menar att när en person med funktionsnedsättningar sitter med i en nämnd eller styrelse blir problemen synliggjorda och mer konkreta för de andra ledamöterna.

Många gånger krävs dock mer assistanstid för att kunna delta, säger hon, och hon vill vara med på sina villkor: ”Det är klart att andra politikerna hjälper till, men jag vill kunna planera själv när jag ska vara med på något, och inte vara beroende av andras välvilja”.