Om Anonym

Personer som delar tips utan att avslöja sina namn. Här har vi samlat alla tips från personer som av olika skäl vill vara anonyma. Vi har ibland gett tipsaren ett fingerat namn. Om förståelsen för tipset kräver en bakgrund (exempelvis tipsarens funktionsnedsättning) anges det i tipset.

Anhörig som assistent

Jag får lite paus från att vara arbetsledare de dagarna som min anhörig jobbar. Men vi är samtidigt väldigt tydliga med var gränserna går. Jag vet att jag omedvetet anpassar mig lite efter min assistent som också är anhörig men samtidigt vet jag också att jag inte behöver ta ansvar för den personen på samma sätt jag gör för en utomstående assistenter. Det finns fördelar och nackdelar med att ha en assistent som känner mig så väl privat som en anhörig gör men så länge det inte är tvång från varken min eller min anhörigs sida så fungerar det.

En period hade jag min mamma anställd ett tag. Det fungerade då men skulle inte fungera idag. Jag vet att ingen av oss skulle tycka det var speciellt trevligt i längden.

Barnvakt

Eva berättar.

Jag är ofta barnvakt till mitt syskonbarn. Trots att jag fysiskt inte kan lyfta upp barnet springer barnet fram till mig i permobilen och klappar mig på knät. Det betyder: Jag vill sitta i knät!

Jag tittar då på assistenten som kommer närmare och lyfter upp barnet i mitt knä. Vi har diskuterat många av dessa situationer innan de uppstår – jag och assistenten. Jag vill att barnets och min relation ska stå i fokus. Barnets behov ska tillgodoses och det gör de bäst av mig som känner barnet. Hur det ska gå till det blir ett jobb för mig och assistenten att klura ut.

Det kan dock vara svårt att ta den diskussionen när vi väl befinner oss i den aktuella situationen så vi försöker prata om situationerna innan och efter. Däremellan gör vi så gott det går. Eftersom jag oftast är tydlig och bestämd kring många situationer och kring förhållningssätten fungerar det som en röd tråd i assistansen. Det underlättar för assistenterna som då kan ana hur jag vill att de agerar i en situation som vi ännu inte hunnit diskutera.

Sommarschemat

”Jag mår inte bra av att ha för mycket folk som kommer och går så jag försöker undvika vikarier så mycket som möjligt. Oftast löser jag sommarschemat genom att de ordinarie är lediga olika veckor. Genom att assistenterna arbetar längre arbetspass så det färre tillfällen de arbetar på vilket underlättar. Jag tar in vikarie om det behövs men då under en begränsad tid, förra sommaren hade jag en under juli månad. Det får mig att slappna av lite och kan njuta mer av sommaren och semestern.” säger Eva som schemaplaneringen inför sommaren.

Introduktion

Introduktion

Introduktion

Christina sköter introduktionen helt själv. Det kan vara så att arbetspassen överlappar varandra och då är det enklast att visa hur saker ska gå till och vara samt att prata om vissa saker tillsammans både Christina, den nya assistenten och den erfarna.

Ording och reda?

Oordning på skrivbordet

Oordning på skrivbordet

Har du ordning och reda för att veta var saker är?

”Nej, jag gillar oordning jag gillar lite kaos runt omkring mig då hittar jag saker och ting bättre. Christina blir irriterad om hennes assistenter flyttar runt på diverse olika saker vare sig det är i hemmet eller på jobbet utan hennes kännedom. Är det nödvändig att en viss sak måste flyttas så vill Christina att assistenterna meddelar henne direkt efteråt så hon kan hitta saken utan att behöva vända ner på hem och kontor när nästa assistent börjar sitt pass.

Påtala fel på ett positivt sätt

en god arbetsrelation

en god arbetsrelation

Christina informerar alla assistenter, då det är något hon tycker ska vara på ett annat sätt, för att det inte ska upplevas som personangrepp. Hon tar det som ett problem om hon vet att de kan känna igen sig i frågan. Christina tar inte och pekar finger och säger att det här gjorde du fel eller så, utan hon säger mer att jag vill att ni ska tänka på det här för att jag har märkt att det har gått fel och sådär.

För det mesta så känner personen igen sig och då kommer hen till Christina eller hör av sig efteråt och frågar om det var riktat mot hen. Då brukar Christina vara ärlig och säga ja det var det. Christina vill inte ta upp det framför alla men hon är glad om assistenten förstod att hen hade gjort fel eller vad det nu var.

Närvara på olika sätt

Nöjd streckgubbe som pekar med en pekpinne på ett blädderblock med en tumme upp.

Närvara på olika sätt

Det finns skillnader mellan hur olika assistenter fungerar när det gäller att närvara. Anna tycker att det fungerar bäst med personer som klarar att närvara fysiskt och praktiskt med fokus på det som hon vill ha assistans med. Hon tycker det blir jobbigt och fel och vill därför inte att hennes assistenter blir sociala och ”allierade” med henne, att de exempelvis kommenterar eller värderar det hon gör. Undantaget är om det direkt berör assistenten, exempelvis som arbetsmiljö. Vill hon veta vad en assistent tycker i en annan situation frågar hon.

Vid sjukdom

Termometer för att mäta kroppstemperatur

Termometer för att mäta kroppstemperatur

Hur gör du när någon sjukanmäler sig sent eller blir sjuk när den jobbar?

Christina brukar alltid först och främst kontrollera utifall någon annan av hennes ordinarie assistenter kan täcka upp det, går det inte då försöker hon fixa det på det bästa sättet som det går. Hon har ett par stycken personer som hon brukar ringa in när det krisar.

Vänner som assistenter på resor

ResaOftast när Lasse reser anställer han en kompis tillfälligt.

När Lasse reser gör han det helst med de assistenter som han är ”bäst kompis” med. Oftast tar han någon ”gammal” kompis som han känner privat och som inte brukar jobba som assistent för honom, och anställer just för resan. ”Jag har vissa, tre-fyra, kompisar där jag känner att det funkar. De gör gärna det jobbet”.