Använder assistenterna när hon rekryterar nya

När Veronica rekryterar och introducerar nya assistenter tar hon hjälp av de assistenter hon redan har.

Veronica har haft assistans från 2005 och från början skötte hon hela rekryteringsprocessen på egen hand. Men hon började känna att det blev jobbigt och har därför tagit mer och mer hjälp av sina assistenter, de som hon haft länge.

Veronica gallrar ut de som verkar passa bäst bland de som svarat på annonsen och samlar alla på ett informationsmöte, se tipset Gruppinformation för de som söker jobb, där de gamla assistenterna är med och ger information om hur det är att jobba med Veronica. Asssistenterna är även med som bollplank i urvalsprocessen. Veronica låter de som söker jobbet svara på skriftliga frågor, se tipset Skrivna frågor till de som söker jobb, som hennes assistenter får vara med och titta på, ” det är alltid bra med två personer, de ser kanske andra saker än jag”.

Hon låter också assistenterna sköta introduktionen. ”Eftersom jag har en assistent hos mig alla vakna timmar, så är det ju lite löjligt att jag ska introducera själv när assistenten ändå är där”.

Veronica ser också en poäng med att assistenterna får vara med och ta det ansvaret – ”att de får känna att deras åsikter betyder någonting, det är ju deras kollegor i framtiden även om de inte träffas så ofta.

Ett introduktionspass i taget

Conny låter nya assistenter gå ett introduktionspass i taget, då hen går bredvid en av hans gamla. Om inte ett pass räcker går den nya assistenten ett pass till och så vidare, till hon eller han är klar.

Conny har inga skriftliga instruktioner på hur arbetet ska utföras eftersom många moment, framför allt vändningar, är svåra att beskriva genom en text. Det tas istället muntligen och genom att den gamla erfarna assistenten visar. ”Vissa saker är svåra att förklara och sätta ord på”, säger Conny, ”det är lättare om en ordinarie är med och visar”.

Conny och den nya assistenten går även igenom en lista på vardagssysslor som ska göras varje dag, torka golv, dammsuga, tvätta…

”Annars är det viktigaste att man lär känna varandra”, säger Conny.

För mer tips angående introduktion; en utmaning med introduktion av de olika assistenterna, assistenter under introduktion arbetar inte med mitt barn, tre dagars introduktion, introducerar ny assistent med introduktionsmall, handledning från läkare och sjukgymnaster, anställning av nya assistenter kräver noggrannhet och omsorg, hur Yasmin rekryterar nya assistenter, utförlig beskrivning av varje handgrepp i köket.

Handledning från läkare och sjukgymnaster

Pernilla har låtit hennes assistenter få mycket introduktion och handledning från hennes läkare och sjukgymnaster. ”Det är guld värt för mig”, säger hon.

Pernilla har en sällsynt muskelsjukdom som inneburit en kontinuerlig kontakt med sjukvården, framförallt neurolog och ortoped. Pernilla är mycket nöjd med handledningen som sjukhuspersonalen har gett assistenterna: ”de har väglett dem och visat vad som är bra för mig”, säger hon.

I övrigt så har hennes assistenter gått en grundläggande assistansutbildning genom hennes kooperativ.

För mer tips angående introduktion; ett introduktionspass i taget, en utmaning med introduktion av de olika assistenterna, assistenter under introduktion arbetar inte med mitt barn, tre dagars introduktion, introducerar ny assistent med introduktionsmall, anställning av nya assistenter kräver noggrannhet och omsorg, hur Yasmin rekryterar nya assistenter, utförlig beskrivning av varje handgrepp i köket.

Höjer kraven efter hand

Heléna introducerar ny personal nästan helt utan brevidgång. Den nya assistenten får istället lära sig efter hand.

Nya assistenter får se vissa moment – ”de där sakerna som måste funka så att man kan överleva” – göras av en erfaren assistent. Hon har fyra assistenter och hon passar på att visa när de träffas i dörren, när en assistent går och nästa kommer.

Men Heléna vill inte ”befinna sig i ett överlevnadsscenario hur länge som helst”, och låter ”finliret” komma efterhand. Då förväntar hon sig att assistenterna ska lära känna hennes identitet, ”hur jag målar mig eller hur jag vill ha håret, hur man tar i mig, saker som är viktiga för mig. Det gäller ju att man får en känsla för det.”

Heléna säger att det generellt är fruktansvärt energikrävande att ha en ny assistent, att det är många trösklar att ta sig över. ”Man vill inte lägga sig på kvällen för att man vet vad man har framför sig på morgonen, dessutom tar allt den dubbla tiden om inte mer”.

En utmaning med introduktion av de olika assistenterna

Att möta de personer som tror att de vill jobba som personlig assistent till mig är intressant och spännande, säger Anna. Ingen av dem kan ju veta om de kommer att passa ”för varandra”, som det är med alla människor. Anna brukar säga att de ska ”välja varandra”. Även om man inte väljer en vän så är det viktigt att man trivs i varandras närhet och med varandras personlighet menar hon.

Känns det bra med ”personkemin” redan vid intervjutillfället så får det visa sig under introduktionen om det är en person som passar att jobba som assistent hos just Anna. Till en början brukar det kännas spännande med en ny person för båda parter och kul att börja ett nytt jobb. Men det måste ju kännas bra även när ”nyhetens behag” har lagt sig.

En av de klurigare delarna i introduktionen, tycker Anna, är att anpassa information och beskrivningar till just den personen. Alla är vi olika vad gäller personlighet, erfarenheter, tempo, hur vi kommunicerar och annat. Därför behöver Anna anpassa introduktionen för varje person och hon menar att det också är en del av det som är intressant och en utmaning.

Redaktörens kommentarer

För mer tips angående rekryteringsprocessen se tipsen: vem passar som assistent till mig, anställning av nya assistenter kräver noggrannhet och omsorg, återanvända annonsen, hur Yasmin rekryterar nya assistenter, tittar efter en personlig touch på arbetsansökningen, intervju med en arbetssökande personlig assistent.

Assistenter under introduktion arbetar inte med mitt barn

Annika har ett barn, Erik, som är ett och ett halvt år. När hon introducerar nya assistenter (se tipset Tre dagars introduktion) väljer hon att inte ta in Erik i introduktionen utan låter assistenterna helt fokusera på Annika själv.

Annika låter visserligen den nya assistenten träffa Erik men väntar med att låta assistenten arbeta med praktiska saker som rör honom, klä på och av, byta blöjor etc. Annikas man, pappan, tar hand om Erik när assistenten är ny. Annika anser att det är tillräckligt mycket för en ny assistent att lära sig plus att hon vill bespara Erik en ny, kanske osäker, person. Annika väljer att vänta med det till den nya assistenten är färdigintroducerad så Annika är säker på att hon eller han kommer att fortsätta att jobba.

För mer tips angående introduktion; ett introduktionspass i taget, en utmaning med introduktion av de olika assistenterna, tre dagars introduktion, introducerar ny assistent med introduktionsmall, handledning från läkare och sjukgymnaster, anställning av nya assistenter kräver noggrannhet och omsorg, hur Yasmin rekryterar nya assistenter, utförlig beskrivning av varje handgrepp i köket.

Tre dagars introduktion

Annika introducerar nya assistenter på tre hela dagar. Den nya assistenten får då gå bredvid en av hennes gamla erfarna assistenter. Annika har ett litet barn men hon väntar med att ta in honom i introduktionen och låter den nya assistenten ha allt fokus på Annika själv. Så här tänker hon kring de tre dagarna:

Dag 1. Den nya är observatör, går bredvid och får ställa frågor.

Dag 2. Den nya får göra lite ”basic-moment” under ”väldigt mycket handledning”.

Dag 3. Den nya får jobba mer självständig och den rutinerade assistenten är där som backup.

Det är ”idealtanken”, men olika assistenter lär sig olika fort. Vissa säger hon är näst intill självgående redan andra dagen medan det kan bli extra dagar med andra.

Annika lägger till att hon och den nya assistenten under introduktionstiden har löpande samtal om hur det känns och hur hon eller han tänker om olika saker, något som hon fortsätter med efter introduktionen.

För mer tips angående introduktion; ett introduktionspass i taget, en utmaning med introduktion av de olika assistenterna, assistenter under introduktion arbetar inte med mitt barn, introducerar ny assistent med introduktionsmall, handledning från läkare och sjukgymnaster, anställning av nya assistenter kräver noggrannhet och omsorg, hur Yasmin rekryterar nya assistenter, utförlig beskrivning av varje handgrepp i köket.

Introducerar ny assistent med introduktionsmall

När Lotta introducerar ny personal så utgår hon ifrån en speciell mall. Introduktionen är tre dagar på sammanlagt tolv timmar. Lotta tycker att introduktionerna generellt är jobbiga men har under årens lopp kommit fram till att fokusera på det praktiska under introduktionsdagarna och ”ta allt annat när det kommer”.

Innan de börjar att gå bredvid så har den nya assistenten träffat arbetsgivaren och skrivit på papper om tystnadsplikt. Sedan pratar vi noga om vad jag tycker är viktigt angående tystnadsplikt, säger Lotta.

Lotta har också kommit fram till att allt det som känns generande och jobbigt är lika bra att ta från början, allt eftersom det kommer. Den känslan är inget som förändrar sig inte heller efter dag tre.

  • Dag 1: den nya assistenten tittar bara på och kan ställa frågor.
  • Dag 2 får hon eller han börja ”känna på lite”. Då handlar det mest om praktiska och tekniska saker.
  • Dag 3 ”så kör vi” som Lotta säger. Den nyanställde får göra alla moment medan den ”gamla” assistenten får rycka in och hjälpa till om och när det behövs.

Lotta tycker att ett bra sätt att sedan lära känna assistenterna är genom att ”gå på stan” tillsammans en dag.

För mer tips angående introduktion; ett introduktionspass i taget, en utmaning med introduktion av de olika assistenterna, assistenter under introduktion arbetar inte med mitt barn, tre dagars introduktion, handledning från läkare och sjukgymnaster, anställning av nya assistenter kräver noggrannhet och omsorg, hur Yasmin rekryterar nya assistenter, utförlig beskrivning av varje handgrepp i köket.