Om Veronica

Veronica har cirka 16 assistanstimmar per dygn. Ett stort hjälpbehov i vardagen med det mesta. Assistans sedan 2005.

Hur vet du hur du ska förklara en arbetsuppgift?

Att förklara tydligt Om Veronica märker att personen börjar fungera lite på automatik, då kanske hon inte säger lika mycket. Men märker hon att det inte gick bra då kan Veronica fråga ”vill du att jag ska förklara, ja tack får jag ofta som svar och då brukar jag dra det en gång till sedan gör jag det tillräckligt många gånger”. Ibland kan Veronica känna att det inte känns rätt och då upplever hon att hon har turen att både känna om det sitter rätt eller fel och att hon faktiskt kan förmedla det.

Intervjusituationen

IntervjusituationenVid en intervju blir det så konstlat, båda är lite nervösa och uppe i varv. Att fånga vilka värderingar assistenten har är svårt. Ofta märker man det efterhand, det är den där magkänslan, klargör Veronica. Det viktiga är att personen har samma tanke kring assistansen, sedan får det andra komma av sig självt.
Veronica tror alltid man har någon slags hum om att den här personen kommer inte gå ihop med mig eller den här personen skulle gå ihop med mig. Ibland så slår det fel. När det slår fel då ska man ta tag i det direkt, inte vänta, avslutar Veronica.

Markera sitt självbestämmande

en handVeronica kan markera med att säga ”ursäkta men, det där har inte du med att göra”. Eller så kan hon säga ”tack så mycket, det är bra så”. Det beror lite på vad det är och vem. En del förstår direkt när de trampar över en gräns. Alla gör det av välmening. Det ska man komma ihåg innan man blir förbannad, man gör det för att man vill vara snäll. Men för Veronica så blir det inte snällt eftersom hon tycker att det är att lägga sig i.
Det har ju också med integriteten att göra. Att våga markera att man inte tycker det är okej tror Veronica är viktigt. Och våga säga varför man inte tycker att det är okej. Sedan behöver man inte gå in på varenda detalj i det, men man kan säga att ”jag tycker inte det är okej för jag känner att…”. Sedan tycker inte Veronica man behöver hålla på så med varje grej. Vissa saker får folk bara acceptera. Lika väl som jag får acceptera assistentens egenheter, så måste de kunna acceptera mina.

På sitt sätt

Asfalterad väg till soluppgångenVeronica har en assistent som har jobbat med henne i 10 år. Hon har introduktion med de nya assistenterna. Hon går igenom det viktigaste. Som hur man ska vara och lite runt rullstolen och så. Sedan brukar Veronica bara köra på. Hon tycker att man får förklara efter hand, för Veronica fungerar det bra.

Det kan också bero på att Veronica kan förklara varje moment själv. Det är ju skillnad om man kanske inte har den förmågan eller att man inte vill, och det förstår jag absolut, säger Veronica. ”Men jag tycker det är bäst att förklara själv för då vet jag att det blir på mitt sätt och för mig är det väldigt centralt i min assistans, att jag vill ha det på mitt sätt. Att alla gör på mitt sätt oavsett om vi pratar matlagning, kläder eller hur min garderob ska vara eller vad som helst, så vill jag att det ska vara på mitt sätt” förklarar Veronica.

Använder assistenterna när hon rekryterar nya

När Veronica rekryterar och introducerar nya assistenter tar hon hjälp av de assistenter hon redan har.

Veronica har haft assistans från 2005 och från början skötte hon hela rekryteringsprocessen på egen hand. Men hon började känna att det blev jobbigt och har därför tagit mer och mer hjälp av sina assistenter, de som hon haft länge.

Veronica gallrar ut de som verkar passa bäst bland de som svarat på annonsen och samlar alla på ett informationsmöte, se tipset Gruppinformation för de som söker jobb, där de gamla assistenterna är med och ger information om hur det är att jobba med Veronica. Asssistenterna är även med som bollplank i urvalsprocessen. Veronica låter de som söker jobbet svara på skriftliga frågor, se tipset Skrivna frågor till de som söker jobb, som hennes assistenter får vara med och titta på, ” det är alltid bra med två personer, de ser kanske andra saker än jag”.

Hon låter också assistenterna sköta introduktionen. ”Eftersom jag har en assistent hos mig alla vakna timmar, så är det ju lite löjligt att jag ska introducera själv när assistenten ändå är där”.

Veronica ser också en poäng med att assistenterna får vara med och ta det ansvaret – ”att de får känna att deras åsikter betyder någonting, det är ju deras kollegor i framtiden även om de inte träffas så ofta.

Skrivna frågor till de som söker jobb

När Veronica anställer nya assistenter använder hon skriftliga ”situationsfrågor” för att lättare kunna se vilka som passar henne.

När Veronica anställer nya assistenter använder hon en rad olika knep för att underlätta processen. Bland annat låter hon de som söker jobbet svara skriftligt på olika frågor, ”situationsfrågor” som hon säger. Frågorna handlar om ”lite knepiga situationer”.

En sådan fråga skulle kunna vara: Du och jag är i affären och jag ska köpa en sax. Jag frågar en expedit var saxarna ligger men expediten ger svaret till dig. Vad gör du då som assistent? Ett annat exempel: Vi är ute och kör på stan och hjulet hoppar av på stolen, vad gör du då?  Genom svaren kan Veronica få en bild av hur personen fungerar i olika situationer.

Veronica lämnar och samlar in frågorna på en gruppinformation som hon anordnar, se tipset Gruppinformation för de som söker jobb.

Gruppinformation för de som söker jobb

När Veronica rekryterar nya assistenter samlar hon dem på en stor gruppinformation.

Först av allt lägger hon ut en annons. När hon sedan gallrat bland svaren samlar hon alla de kvarvarande till en stor gruppinformation. Där pratar hon om sig själv, om arbetstiderna och om lönen, ”så att de från början vet vad de ger sig in i”. Även hennes ”gamla” assistenter är med och ger information om att jobba med Veronica.

Hon har aldrig mötet hemma utan alltid i någon samlingslokal som hon lånat. Själv är hon politiskt engagerad och har möjlighet att låna ett rum på kommunhuset men hon säger att hon känner andra som gör likadant och att de till exempel hyr en möteslokal på hotell och använder assistansmedel till hyran eftersom det är en del av rekryteringen.

På mötet får de som söker jobbet svara på några skriftliga ”situationsfrågor” och nästa steg i processen är en mer personlig intervju hemma hos Veronica.

Initiativet med gruppmöten har gett Veronica positiv respons. De som blivit anställda säger det har gjort att det känts mer ”på riktigt”.