Om Lotta

Har 149 timmar assistans i veckan. Kund hos anordnare. Bor i hus tillsammans med sin man. Gradvis ökande muskelsjukdom. Märker försämring. Svag, orkar till exempel inte lyfta ett fullt glas med dryck. Kan inte röra sig något vidare. Använder permobil.

Schema över storhelger

schema vid storhelger

schema vid storhelger

Lotta har assistans dygnet runt plus jour på natten. Lottas man är en av fem fasta assistenter. De ändrar i schemat så att på julaftonsnatten och nyårsnatten arbetar Lottas man. Detta för att de då får vara själva på kvällen och natten. En extern assistent jobbar på förmiddagen dessa dagar. Resten av dagarna kör dom på som grundschemat är sagt.

Att ha husdjur och assistent

Att vara tydlig

Att vara tydlig

“Jag försöker vara tydlig” säger Lotta och tycker det är bra att ha det nedskrivet för då har man något att gå tillbaka till om det uppstår problem.

Lotta har skrivit i sin arbetsbeskrivning om hur hon vill att assistenterna förhåller sig till hennes katt. Hon har bland annat skrivit att hon sköter katten själv (med hjälp av assistans). Lotta vill inte att assistenten lägger sig i själva uppfostran. Hon har även lagt till att man inte behöver älska den men respektera den.

Svartsjuka?

Nej, säger Lotta. Det finns ingen svartsjuka de gånger katten söker sig till en assistent. Katter är självständiga djur och gör som de vill.

Prata med andra utan att bli värderad av assistenten

Lotta har behov av att få prata med sin man, vänner eller bekanta utan att känna att assistenterna lyssnar och värderar det hon säger. Som om de, så att säga, inte var där.

Lotta vill slippa känslan av att hon måste ”stå till svars” även inför assistenten – att varken känna sig tvingad att anpassa det hon säger för att en assistent är närvarande eller att efteråt vara tvungen att försvara eller förklara sig för assistenten.

Lottas assistenter känner till detta så de har en överenskommelse om att inte ställa frågor angående något de hört Lotta kommunicera med någon annan. Lotta säger att hon ”känner sig fri genom att inte prata sönder saker” och att hon måste få ha rätten att vara sig själv i sitt eget hem.

Balans på självständigheten

När Lotta kan lita på sin assistent behöver hon inte peta i detaljer

När assistenterna jobbat ett tag med Lotta och fått lite erfarenhet förväntar hon sig att de ska vara självgående och att hon inte ska behöva säga till om vad som ska göras.

Det handlar framför allt om praktiska moment som till exempel lyft eller dusch. Det gäller också i hög grad när Lotta är på resa då hon servar assistenterna med ett schema med vad som händer under resan (se tipset: Resebeskrivning).

I andra fall, exempelvis vid städning eller matlagning, försöker hon balansera sin egen vilja mot assistenternas självständighet. Hon säger att hon har bra assistenter just nu som hon kan ”lita på”, och då kan hon säga ”du kan göra som du gör hemma” och inte vara med och ”peta i alla detaljer”. Huvudsaken, menar hon, är att hon känner sig nöjd i slutändan.

Säg inte allting till mig

Lotta tycker det är jobbigt när assistenterna i hårda ordalag utrycker sig negativt om något hon själv gillar. Det kan till exempel gälla en maträtt som ska tillagas eller en konsert hon ska gå på. Det handlar om tonläget, att till exempel säga: ”usch den artisten är ju skitdålig!”. Det har hänt att det har förstört upplevelsen.

Hon menar att hon egentligen inte är skyldig att känna till assistentens uppfattning, och om assistenterna ska uttala sin smak eller åsikt måste det vara i ett balanserat tonläge. Hon säger att hon ofta undviker att fråga vad de tycker.

Det här är något som Lotta tar upp tidigt med nya assistenter.

Förbereder assistenten innan arbetspasset

Lotta beskriver sig som ”lite av en kontrollmänniska” men hon har inga nedskrivna rutiner mer än undantagsvis. Istället förbereder hon assistenten så att de, senast dagen innan, vet vad som i stora drag kommer att hända under kommande arbetspass. Antingen får assistenten information via sms eller muntligen om hon/han jobbar dagen innan.
Om det sker ändringar meddelar hon det via sms. Lotta är medveten om att det kan störa assistenterna på deras fritid men hon säger att de tycker att det är jättebra, att de föredrar det framför att komma oförberedd till ett arbetspass.

Be inte assistenten, be mig!

Lotta gillar inte att andra personer ger arbetsorder till hennes assistenter istället för att be Lotta själv, så att hon kan planera sin tid och ge uppgifterna till sina assistenter. Lottas assistenter jobbar för henne och det är hon som har ansvaret för hennes assistenters arbete.

Mest handlar det om att för Lotta slå vakt om sin egen integritet, att få behålla sin självkänsla och värdighet. Men hon anser också att assistenterna inte ska behandlas som några slags ”passupp”. Lotta har en överenskommelse med assistenterna att när de blir ombedda att göra ärenden på det sättet svara: ”du får höra med Lotta”. På det viset slipper assistenterna också känslan att vara lat eller otrevlig, i fall de tycker att de inte ska utföra arbetsuppgifter som inte Lotta har bett om.

Om hon får tillfälle kan hon i lugn och ro ta upp saken med personen ”som felar”. Hon säger också att hon har en förståelse för att de gör så.

Det som är viktigt för mig är viktigt

Lotta tycker det är viktigt att bejaka det som är viktigt för henne och i det avseendet inte ta hänsyn till sina assistenter. ”Det som är viktigt för mig är viktigt” säger hon. Med det menar hon att det blir fel om man som assistentanvändare undviker att göra det man själv tycker om för att man är medveten om att assistenten som jobbar tycker att det är en tråkig arbetsuppgift.

Lotta säger att det förhållningssättet till en början gav henne en del skuldkänslor men att hon med hjälp av tips och stöd från andra samt sina egna erfarenheter kommit över det.

Vid dubbel assistans och på resor, vilken assistent ska ”jag” kalla på?

När Lotta reser har hon med två assistenter. Det händer att hon behöver hjälp av bägge samtidigt. För att slippa hålla reda på vem av dem som ska tillkallas så är alltid en av dem 1.a assistent och den andra 2.a assistent.

Lotta gör först en ”resebeskrivning”. Hon delar upp dygnet så att de två assistenterna turas om att vara 1.a eller 2.a assistent. Den som är 1.a har huvudansvaret och har alltid mobiltelefonen, så att Lotta kan nå denna person för att kommunicera. När hon vill ha hjälp skickar hon ett sms: ”kom” eller ”kom båda”. 2.a assistenten kan vara ”lite mer ledig” men måste ändå hålla sig i närheten.

När hon ska ut och äta följer alltid 1.a assistenten med medan 2.a assistenten kan följa med om hon eller han har lust.

Om assistenterna vill byta av varandra så kan de göra det. Men den som har ansvaret har alltid mobiltelefonen.

Manuellt ryggstöd

Ställbart SängryggstödLotta kan inte ligga ”platt” i sängen utan måste komma upp lite och ”halvsitta”. Särskilt viktigt är det om hon till exempel behöver hosta. Hemma har hon förstås höj- och sänkbart ryggstöd i sängen men problem kan uppstå när hon är på resande fot. Därför har hon har ett mobilt ”manuellt ryggstöd”, som det heter, som man höjer och sänker med handkontroll.

Ryggstödet Lotta har på resor heter ”Manuellt ryggstöd till säng” och finns i Säker seniors webbutik med artikelnummer: 09250.

Ryggstödet i bilden heter ”Ställbart Sängryggstöd” och finns hos Hjälpmedelsteknik