Mångfalden bidrar till bättre assistans och en lyckligare jul!

Julen närmar sig och jag är full med förväntan. Det är dags att förbereda sig. Vem ska samlas? Hos vem ska vi samlas? Vem ska göra vad? Detta är frågor som kanske har självklara svar inom vissa familjer men inte hos alla. Livets gång har gjort att traditionerna inte är självklara.

Dödsfall, olyckor, sjukdom, skilsmässor, funktionsnedsättningar – ja alla dessa och fler är en del i livets gång som gör att traditionen är inte självklart. Med ålder har jag förstått att tradition inte är evigt, inte som vi tror som barn, inte som vi kanske skulle vilja som vuxna. Jag har lärt mig att jag måste vara redo att ändra på hur det har varit, ibland från år till år.

Jag minns hur jag hade utvecklat en oro och ogillande för julen trots att högtiden alltid har varit en av mina favoriter. Det var efter min olycka. Jag visste att det inte skulle bli som jag hoppades. Jag visste jag skulle bli frustrerad, jag skulle inte kunna handla den maten jag ville, skulle inte kunna laga den maten jag ville, skulle inte kunna komma till kyrkan för midnattsmässan och flera andra saker skulle inte bli som jag ville. Jag hade inte den stöd jag behövde.

Ett år åkte jag bort för att fira julen för att undvika vara hemma och bli så frustrerad, men det blev inte bra. Jag åkte till släkten i USA som kunde hjälpa till. Men jag trivdes inte borta. Julen anser jag ska firas hemma. Inte hos mina föräldrar, jag hade flyttat hemifrån när jag var 17 år. Vi hade ingen tradition att träffas till julen och barnen trivdes inte att vara hemifrån. Att åka bort var ingen lösning.

Två år efter olyckan hade jag fått personliga assistans så jag kunde planera för att utföra allt som behövdes till jul men ända var det svårt. Det var svårt att hitta någon som ville jobba under julen och anhöriga ville inte gå i kyrkan. Man måste alltid bestämma över vad man har råd att göra – råd i detta fall är de assistanstimmarna som tillåter mig att göra som jag själv bestämmer.

När jag blev så ledsen fick jag stanna upp och tänka efter – känna efter. Vad var det som hände inom mig? Varför hade jag blivit så ledsen inför julen. Jag kommer från en familj med 7 barn och vi var många som träffades för julhelgen. Det var mycket mat, prat och presenter. Men nu hade jag två barn, bodde i Sverige med min släkt långt bort i USA.

Efter mycket reflexion kom jag kom på att det var mina förväntningar på jul som var problematiska. Jag förväntade mig att äta en viss mat som jag hann inte förbereda längre. Jag förväntade att vi skulle bli många men jag orkade inte ha så många hemma. Jag som nyskild var ensam någon av juldagarna eftersom barnen delade upp sina träffar hos mig och hos deras pappa och det är inte lätt att fira med andra – alla har sin släkt som de firar med. Jag förväntade mig att besöka kyrkan under julhelgen. Jag bestämde att jag var tvungen att ändra på mina förväntningar.

Jag bestämde att äta den mat som jag hann göra utan stress. Jag skulle träffa andra människor som var också ensamma under jultiden. De fanns. Och för att lösa problemet att ingen ville jobba under själva julfirandet hittade jag någon som var muslim som kunde tänka sig ta mig till kyrkan så jag kunde fira midnattsmässa. Nu är jag omgift med en man som delar mina förväntningar och tillsammans planerar vi, fixar vi och besöka kyrkan. Om något händer honom skulle jag behöva hitta nya lösningar igen men hoppas att så inte blir fallet…….

Samspel med omgivningen

En kvinna ger en annan kvinna ett papper.

genomgång av arbetsbeskrivning

Ninnie berättar att hennes assistenter är vana vid att de ibland kan uppfattas som otrevliga och avvisande gentemot omgivningen. Det är en del av deras jobb och assistenterna har inget problem med det när Ninnie tar upp det med dem.

Ninnie pratar om detta redan på introduktionen för en ny assistent och förklara hur hon vill ha det och att det kan skilja sig lite beroende på hur situationen och omgivningen ser ut. Ninnie förklarar ”Är det en stökig miljö då hörs inte jag, då måste man ta initiativ, kanske att prata eller vara med och hjälpa mig göra en beställning eller så”. Detta pratar jag tidigt om med en ny assistent och vi går igenom arbetsbeskrivningen tillsammans.

Förbereder assistenten för nya situationer

Studera på universitetet

Studera på universitetet

Svante studerar på universitet och assistenten hjälper då till med det som behövs i skolan. Svante tycker att det fungerar ungefär som vilken situation som helst.

”Jag förbereder assistenten inför alla nya situationer men då handlar det ofta om de generella hjälpbehov som jag har oavsett plats. Det är ju bra att berätta om man vill att de ska hålla sig i bakgrunden eller inte. Personligen så spelar inte det någon stor roll för min del dock. Säkerligen till stor del för att jag trivs så pass bra med den assistent jag har. Ett tips kan väl vara att först och främst tänka igenom hur man önskar att det ska fungera. Det tillsammans med hjälpbehoven kan bli en god grund till att försöka komma fram till en lösning som fungerar både socialt och praktiskt för både assistenten och en själv”.

Tala om när man mår dåligt

ibland mår man dåligtChristina har perioder då hon hamnar i en svacka och har det väldigt jobbigt. Är man ny som assistent hos Christina så kan man tro att man som assistent har gjort något fel. Att man har begått något misstag, sagt något fel eller gjort någonting fel. Då brukar Christina påpeka de dagarna hon inte mår dåligt att så här kan det bli under perioder och då vill Christina att de ska veta att det har ingenting med assistenterna att göra. Det brukar handla om ungefär 3-4 dagar i månaden som hon behöver att assistenterna är mindre sociala och hålla sig mer i bakgrunden men ändå utföra sina jobb precis som vanligt.

Förhållningssätt

Förhållningssätt

Förhållningssätt

Svante ser assistenten som är med honom som vilken människa som helst och de har inga speciella förhållningsorder. Han ser assistenten främst som en vän och sekundärt som ett hjälpmedel.

Svante är noggrann i urvalsprocessen då han nyanställer vilket han tror är en förklaring till varför han sällan har konflikter eller problem med sina assistenter. Den assistent som nyanställs får alltid först provjobba för att Svante ska se om personen passar hos honom eller inte. På det sättet undviker Svante att gå vidare med personer som inte fungerar hos honom. Den främsta anledningen till att han har bytt assistenter är för att de själva har valt att gå vidare i livet och det kan då till exempel handla om vidareutbildning, flytt eller nya familjeförhållanden. Svante har egentligen bara behövt säga upp en assistent och då på grund av att denne inte skött sitt jobb. Eftersom Svante inte fick det gensvar han önskade efter att ha påtalat och påpekat assistentens bristande arbetsinsats såg han ingen annan utväg än att säga upp assistenten.

Relationer och förhållningssätt

En kvinna ger en annan kvinna ett papper.

Anställningsintervju

Veronica tar upp ämnet relationer och förhållningssätt. Det är jätteviktigt tycker hon att inte börja ett jobb som inte är som den sökande tror. ”Det är nästan är A och O, att personen får veta hur jag är och fungerar, berättar Veronica, jag tycket att det är bättre att man får för mycket information”. Att man får veta från början vad som gäller. Då behöver man inte fundera, då kan man stoppa det redan där. ”Det har faktiskt hänt, förklarar Veronica, att folk har sagt, att det här var ingenting för mig, det tycker jag var bra”.

Assistenternas kroppsspråk

Kroppsspråk

Kroppsspråk

Det är viktigt för Ninnie med kroppsspråket. Om hon har en diskussion med barnen, så är det viktigt hur assistenten förhåller sig för att inte ta sida, för henne eller barnen. Det kan vara att man säger ”mm” eller nickar eller skakar på huvudet, eller någonting, utan Ninnie vill att de är väldigt neutrala bara. Det kan vara en diskussion eller barnen kan ha slagit sig. Om de ramlar, speciellt när de var mindre, så lyfter alltid assistenten upp barnet till Ninnie, och då vill hon inte att de säger någonting, inget ojojoj eller så. Utan det ska vara Ninnies röst som är först.

Om det skulle ske att assistenten kommenterar när barnen slår sig genom att exempelvis säga ”men oj slog du dig” markerar Ninnie det genom att ta över samtalet och själv prata med sina barn. Hon tar sedan upp det så fort som möjligt med assistenten, men aldrig inför barnen. Helst tar hon upp det när assistenten inte jobbar.

Nedskrivna instruktioner

nedskrivna instruktioner

nedskrivna instruktioner

Ninnie har nedskriva instruktioner för hur assistenterna ska agera med barnen. Dessa har förändrats genom åren och i takt med barnens utveckling. Ninnie är öppen för dialoger och pratar mycket med sina assistenter. Även hennes mer erfarna assistenter sätts på prov när det händer något som inte brukar hända. Ninnie ger ett exempel: ”Säg att någon av barnen springer ut i gatan, då måste de såklart springa efter. På andra gator där det inte finns trafik då ska de inte springa efter. Vi kan prata om olika situationer och så där men jag respekterar verkligen att det är svårt alltså nästan alla har ju egna barn. Att inte knyta an till barn som man träffar så ofta, så därför får man ju prata om det.”

Detta är exempel på vad Ninnie har nedskrivit för hur hon vill att assistenternas kontakt med hennes dotter ska vara:

Det är bra att säga ett enkelt Hej och Hejdå (inte mer än så) om Alma ser att du kommer/går.
-Alma ska inte känna sig ignorerad.

Om Alma tar initiativ till samtal med dig så är det helt ok att svara. Jag vill dock inte att du påbörjar samtal med henne i onödan, typ ”Hur har du haft det på dagis?”.

Vid morgon- och kvällsrutiner så pratar jag med Alma. Du är en fysisk hjälp men jag säger vad som ska göras. Ibland kan det krävas att du hjälper till att lirka med henne.
-Jag vill att rutinen blir samma oavsett vem som jobbar. Ofta är det också en mysig stund för oss.

 Undvik onödig fysisk kontakt med Alma. Jag vill inte att du tar på henne eller ”gullar” i förbifarten.
– Det är många människor runt henne och jag vill inte att hon ska få beröring av alla, mer än nödvändigt

Föräldraskap och assistans

Barn i lekpark

Barn i lekpark

Med första barnet var Ninnie orolig att omgivningen skulle tro att det var assistenternas barn. I det gjorde assistenterna ett väldigt bra jobb i att verkligen markera att det inte var deras barn. Ninnie ger ett exempel: ”När jag var i en lekpark och barnen höll på och busade eller nåt sånt där och om någon förälder tittade snett, då skulle ju inte assistenten bry sig, alltså de bara är.” Det var också alltid Ninnies ord som gjorde att det hände saker exempelvis om filten skulle läggas på eller tas bort i vagnen.

Med andra barnet var Ninnie mycket tryggare i sin roll som mamma i förhållande till assistansen och allt har gått mycket enklare. De flesta assistenter har jobbat när båda barnen varit små och Ninnie och hennes man har hittat ett samspel i sitt föräldraskap.

Förhållningssätt till djur

hund och katt

hund och katt

Caroline har en katt och tar ofta hand om sina föräldrars hund. Caroline har en pärm för assistenterna där det finns information och rutiner bland annat för hur assistenten ska sjukanmäla sig, hur det fungerar med friskvård och hur Caroline vill att assistenterna ska förhålla sig till djuren. Hon har dessa förhållningsregler för att hon vill känna att det är hon som tar hand om och bestämmer över djuren. Assistenterna har så lite kontakt som möjligt med djuren och tillrättavisar dom aldrig. Hon har även pratat med assistenterna om detta på ett personalmöte så att alla tydligt vet vad som gäller.

Detta står i pärmen under avsnittet ”Djuren”:
”Jag vill inte att du tar kontakt med djur jag har hemma eller kommer i kontakt med, varken genom att prata med dom eller klappa dom. Om de kommer fram till dig ska du ignorera dom eller putta bort dom.
Då jag har hand om Buster vill jag inte att du rör honom, pratar med honom, tillrättavisar honom eller tar/söker ögonkontakt med honom. Det gäller att ge extra tydliga signaler till djur. Om jag ger ett kommando vill jag inte att du ska peka eller på något sätt ”försöka hjälpa till” hur han ska göra, han blir lätt förvirrad då. Undvik att ha hundgodis i fickan, han kommer då automatiskt gå fram till dig och lukta.”