Går det att bli mer lyhörd?

teamworkCaroline tror att det är svårt att träna upp sig och bli mer lyhörd. Antingen har man en förmåga att kunna läsa av situationer och veta när man som assistent ska ta ett steg tillbaka eller framåt eller så har man det inte. Caroline tycker att de assistenter som har haft den förmågan är de som varit trygga i sig själva. De har en förmåga att vara helt närvarande i den situationen som sker och inte heller rädda för att göra ”fel”. De har en stabil och säker grund i sig själva och då spelar det ingen roll vad som händer eller hur andra människor agerar. Dessa assistenter har ofta också en självreflekterande sida och Caroline kan därför prata med dem om situationer som inte gått som planerat. Hon försöker därför att sålla ut dessa personer redan under anställningsintervjun. Då går hon mer på en känsla för hur personen verkar vara än vad de faktiskt svarar på frågorna.

Vad Christina söker hos en assistent

Vad kan assistenten tillföra

Vad assistenten kan tillföra

Christina är inte intresserad av referenser eller vad någon har jobbat med, det är inte viktigt för henne. För henne är det viktigaste vad den blivande assistenten kan tillföra i assistansen hos Christina och om de klickar med varandra. Det är det som är viktigast. Assistans ser ju olika ut för olika brukare och är det så att den nya assistenten har jobbat hos tio olika brukare så kanske de har varit nöjda med det sättet assistenten har utfört sitt arbete på dessa arbetsplatser. Det innebär inte att när assistenten sedan kommer hem till Christina och gör samma grej hos henne att Christina också kommer bli nöjd. ”För mig handlar det för det mesta om personkemin och hur uppmärksam och lyhörd men framförallt hur pålitligt den jobbsökande assistenten är” säger Christina.

Skräddarsydda frågor vid intervjun

arbetssökande i en intervju med sin arbetsgivare

Många av Tinas frågor vid intervjun är skräddarsydda för henne. Hon vänder och vrider på frågorna för att bättre kunna se vad för person det är.

Förutom att hon ställer ett antal ”allmänna frågor” under anställningsintervjun ställer hon frågor som är mer anpassade till hennes egen situation, som är viktiga för henne. En är om de har några fobier, om de till exempel tycker det är jobbigt att åka hiss. En annan fråga handlar om det går bra att sitta mycket en dag, eftersom hon själv sitter och behöver assistenter som själva kan göra det.

Hon säger också att hon ställer om samma frågor men vänder lite på den: ”om de till exempel säger att det går bra att sitta frågar jag: ‘Vad är det som går bra? Hur länge kan du sitta still?’ På det viset kan jag se den sökandes personlighet bättre”.

En annan viktig sak för Tina och som hon ställer frågor om är sjukfrånvaron. Hon jämför sedan svaren med referenserna.

Egenskaper som Maria vill att hennes assistenter har

En streckgubbe med en stor penna bockar av saker på en lista.

Saker som bockas av på en lista.

Maria tittar efter några speciella egenskaper när hon rekryterar nya assistenter.

  • De ska helst vara i hennes egen ålder, mellan 26 – 36 år. Av två olika skäl: de är lättare att ”hitta på” saker tillsammans med. Och assistenter i den åldern stannar längre.
  • Hon vill att de har erfarenhet.
  • Att de kan ta egna initiativ så att de själva till exempel ser om det ska städas och tar initiativ till det.
  • Hon vill inte att de bor för långt bort eftersom arbetstiden är så kort.
  • De ska ha förmågan att var flexibla, det vill säga lätt ändra på arbetsrutinerna, exempelvis gå ut om det är fint väder istället för att tvätta eller städa.
  • Ytterligare en sak som hon uppskattar är att de inte ska ta en tillsägelse så hårt.

Bra egenskaper enlig Katrine

Kvinna kör annan kvinna i en rullstol. Hon i rullstolen tittar upp på hon som kör och ler.

– Man ska kunna ta kritik så att man kan utvecklas och bli bättre. Även negativ kritik är bra för att man ska kunna ändra på saker så det ska bli bättre för personen man jobbar för. Man måste kunna lyssna för att kunna ändra på små detaljer som kan vara så viktiga. Jag tror man kan lära sig att hålla tankarna för sig, för man har ingen rätt att säga något. Jobbet går ju ut på att personen ska leva sitt eget liv och inte mitt.