Om Sofie

Har assistans 16 timmar per dag. Rörelsenedsättning till följd av reumatisk sjukdom. Arbetar heltid.

Viktig att assistenterna lär sig rutinerna snabbt

Sophie har assistans hela sin vakna tid och hon berättar i filmen att det är viktigt att assistenter lär sig en del rutiner, t ex på morgonen, så att dagen flyter på. Hon behöver förklara mer i detalj om en assistent blir osäker och när det är någon som är ny, så hon kan ändå bli lite trött på att berätta om sina rutiner.

Det handlar också om att veta vilken ordning hon vill ha hemma, t ex att plocka undan saker. Det är också viktigt som assistent att vara uppmärksam på olika situationer och när hon behöver assistans.

Filmen är 2 minuter 10 sekunder lång.

 

 

Bra assistans genom lyhördhet och beredskap

Sophie berättar i filmen att hon vill att hennes assistenter ska vara beredda att komma på en gång när hon ropar. Vilket det också finns bra förutsättningar för eftersom de oftast finns i rummet intill när hon exempelvis sitter hemma och arbetar.

Det är hon, inte assistenten, som avgör när hon vill ha assistans och med vad. Hon vill att assistenten är lyhörd och flexibel för att göra det hon själv vill.

Filmen är 1 minut och 53 sekunder lång.

Flexibilitet hos assistenten uppskattas

”Sophie berättar här att flexibilitet hos hennes assistenter är viktigt. Det skapar frihet för henne för att exempelvis kunna åka iväg på kort varsel.

Att känna både trygghet och frihet i hennes assistans är väldigt viktigt för att hon ska kunna leva och göra de saker hon vill. För att säkerställa detta frågar hon sina assistenter hur de fysiskt klarar av manuella lyft eftersom det oftast bara är en assistent med på resor. Det är bara på resor under flera dagar Sophie tar med sig flera assistenter och de kan hjälpas åt vid lyft.

Det är viktigt att hennes assistenter kan hantera både det rent praktiska och det psykosociala som kan komma upp.”

 

Filmen är 1 minut och 51 sekunder lång.

Rutiner för nya assistenter

Sophie berättar i filmen att hon har lärt sig att det är bra att få in rutiner hos sina assistenter redan från början. Hon har också lärt sig mer eftersom, genom sina olika assistenter, vad som fungerar för att få hennes vardag och rutiner att flyta på bra.

Det är en process som delvis bygger på att alla assistenter är olika, exempelvis hur noggrann man är.

Filmen är 3 minuter och 22 sekunder lång.