Hur kan man förebygga osäkerhet i yrkesrollen?

osäkerhet

osäkerhet

De flesta konflikter jag har med mina assistenter om assistans, handlar om att man är otrygg förklarar Veronica. Man är osäker som assistent för man inte vet vad som gäller. Att man får dubbla budskap eller man får göra på olika sätt eller man vet inte vad personen som har assistans vill. Då skapar det en osäkerhet i yrkesrollen som blir en osäkerhet hos en själv.

Genom att vara tydlig med hur man vill ha det och hela tiden prata så kan man förebygga detta. Den assistent som har jobbat längst hos Veronica, använder Veronica som bollplank innan hon tar upp saken med de övriga assistenterna. Veronica säger att ”den personen är klok och vågar vara väldigt rak mot mig”. De kan diskutera och assistenten har en förmåga att spegla Veronica och kan påtala att Veronica kan ge oklara budskap ibland.

Det är bådas ansvar att se till att det blir bra. Men det ligger kanske lite mer ansvar hos assistenten kan Veronica tycka. Att klara av att utföra det jag ber om, för när den här assistenten går hem, då har jag nästa assistent att förklara för. Veronica är aldrig ”ledig”. Där kan hon tycka att det är en väsentlig skillnad, så därför tycker Veronica också att hon kan ställa lite högre krav på assistenterna än på sig själv.

Första utlandsresan

flygplan över molnen

– på utlandssemester

Det var som att det var två världar som krockade när Louise hade med en utomstående assistent på en utlandsresa tillsammans med familjen. Tidigare hade Louise alltid rest med bara familjen. När hon bestämde sig för att ta med en assistent på resan trodde hon att det skulle vara som tidigare resor. Det märkte hon snart att så skulle det inte bli. Assistenten hade föreställningar om hur resan skulle bli och den bilden stämde inte överens med Louise.

Det Louise lärde sig var att tydligt tala om vad assistenterna kan förvänta sig, att det är Louise som åker på resan och att det är hennes vilja som styr. Hon lärde sig också att det är viktigt att tänka på vilken assistent man tar med sig, någon som är tålig och vill ta i. På resan blev assistenten även sjuk vilket fick Louise att tänka på att ha två assistenter med sig om möjligt.

Andra resan var hon ännu tydligare och inför tredje resan gjorde Louise klart arbetsschemat innan hon åkte vilket var väldigt skönt. Då behövde inte assistenterna undra och hela tiden fråga och Louise kunde göra det hon ville.

Se sig själv

mirror

Kvalitet i assistansen enligt Vicki är att ha bra assistenter som trivs med att göra ett bra jobb. För att få det måste man fråga sig själv vad man vill.

För att få kvalitet i assistansen gäller det, enligt Vicki, att ha rätt personal, ”bra assistenter som trivs med att göra ett bra jobb och förstår vad allt innebär”. På frågan hur man lyckas med det svarar hon: ”Att försöka titta på sig själv och fråga sig vad för människor som passar hemma hos mig? Att man verkligen rannsakar sig själv: ’vad behöver jag för att må bra? Vad för egenskaper och kompetenser behöver mina assistenter? Hur bör de vara för att jag ska vara bekväm i att ha assistans?’ Sedan försöka hitta de människorna”.

Men så lägger hon till att man också måste lita på sin magkänsla och att det är något hon lärt sig av erfarenhet: ”känns det fel i min mage så ska jag inte anställa den personen, det spelar ingen roll hur duktig personen är, det kommer aldrig att bli bra”.

Egenskaper som Maria vill att hennes assistenter har

En streckgubbe med en stor penna bockar av saker på en lista.

Saker som bockas av på en lista.

Maria tittar efter några speciella egenskaper när hon rekryterar nya assistenter.

  • De ska helst vara i hennes egen ålder, mellan 26 – 36 år. Av två olika skäl: de är lättare att ”hitta på” saker tillsammans med. Och assistenter i den åldern stannar längre.
  • Hon vill att de har erfarenhet.
  • Att de kan ta egna initiativ så att de själva till exempel ser om det ska städas och tar initiativ till det.
  • Hon vill inte att de bor för långt bort eftersom arbetstiden är så kort.
  • De ska ha förmågan att var flexibla, det vill säga lätt ändra på arbetsrutinerna, exempelvis gå ut om det är fint väder istället för att tvätta eller städa.
  • Ytterligare en sak som hon uppskattar är att de inte ska ta en tillsägelse så hårt.