Hur kan man förebygga osäkerhet i yrkesrollen?

osäkerhet

osäkerhet

De flesta konflikter jag har med mina assistenter om assistans, handlar om att man är otrygg förklarar Veronica. Man är osäker som assistent för man inte vet vad som gäller. Att man får dubbla budskap eller man får göra på olika sätt eller man vet inte vad personen som har assistans vill. Då skapar det en osäkerhet i yrkesrollen som blir en osäkerhet hos en själv.

Genom att vara tydlig med hur man vill ha det och hela tiden prata så kan man förebygga detta. Den assistent som har jobbat längst hos Veronica, använder Veronica som bollplank innan hon tar upp saken med de övriga assistenterna. Veronica säger att ”den personen är klok och vågar vara väldigt rak mot mig”. De kan diskutera och assistenten har en förmåga att spegla Veronica och kan påtala att Veronica kan ge oklara budskap ibland.

Det är bådas ansvar att se till att det blir bra. Men det ligger kanske lite mer ansvar hos assistenten kan Veronica tycka. Att klara av att utföra det jag ber om, för när den här assistenten går hem, då har jag nästa assistent att förklara för. Veronica är aldrig ”ledig”. Där kan hon tycka att det är en väsentlig skillnad, så därför tycker Veronica också att hon kan ställa lite högre krav på assistenterna än på sig själv.