Går det att bli mer lyhörd?

teamworkCaroline tror att det är svårt att träna upp sig och bli mer lyhörd. Antingen har man en förmåga att kunna läsa av situationer och veta när man som assistent ska ta ett steg tillbaka eller framåt eller så har man det inte. Caroline tycker att de assistenter som har haft den förmågan är de som varit trygga i sig själva. De har en förmåga att vara helt närvarande i den situationen som sker och inte heller rädda för att göra ”fel”. De har en stabil och säker grund i sig själva och då spelar det ingen roll vad som händer eller hur andra människor agerar. Dessa assistenter har ofta också en självreflekterande sida och Caroline kan därför prata med dem om situationer som inte gått som planerat. Hon försöker därför att sålla ut dessa personer redan under anställningsintervjun. Då går hon mer på en känsla för hur personen verkar vara än vad de faktiskt svarar på frågorna.

Vad Christina söker hos en assistent

Vad kan assistenten tillföra

Vad assistenten kan tillföra

Christina är inte intresserad av referenser eller vad någon har jobbat med, det är inte viktigt för henne. För henne är det viktigaste vad den blivande assistenten kan tillföra i assistansen hos Christina och om de klickar med varandra. Det är det som är viktigast. Assistans ser ju olika ut för olika brukare och är det så att den nya assistenten har jobbat hos tio olika brukare så kanske de har varit nöjda med det sättet assistenten har utfört sitt arbete på dessa arbetsplatser. Det innebär inte att när assistenten sedan kommer hem till Christina och gör samma grej hos henne att Christina också kommer bli nöjd. ”För mig handlar det för det mesta om personkemin och hur uppmärksam och lyhörd men framförallt hur pålitligt den jobbsökande assistenten är” säger Christina.

Lyhörda assistenter

Olika humör

Christinas assistenter märker vilket humör Christina är på. När hon är på gott humör och har mycket energi pratar Christina mycket och är väldigt social med sina assistenter. Märker assistenterna att hon inte är på gott humör jobbar de precis som vanligt men tonar ner den sociala biten. ”De utför sitt jobb utan det sociala umgänget så att säga” säger Christina. Assistenterna försöker vara mer i bakgrunden samtidigt som de alltid är närvarande för Christina.