Om Gun-Britt

Gun Britt har 4 timmar assistans per dag, sedan 1994. Hon är blind och har svårt att gå efter en stroke.

Mer inflytande med eget bolag

Förut lät Gun-Britt ett av de stora bolagen i branschen sköta sin assistans. Men hon tyckte det blev alldeles för opersonligt så för knappt ett år sedan blev hon egen arbetsgivare. Gun-Britt tycker att det ger henne större eget inflytande över sin assistans.

Det praktiska låter hon ett lokalt kooperativ ta hand om. Där har hon en handläggare som till exempel hjälper henne när hon vill rekrytera ny personal och hon tycker att hjälpen hon får därifrån fungerar bra.

Att vara med i kooperativet ger även andra fördelar. Genom det har hon tillgång till en lokal där det ordnas olika aktiviteter. Där får hon också möjlighet att träffa andra assistansanvändare och deras assistenter. Kooperativet anordnar även gemensamma aktiviteter som man kan vara med på om man vill. Där finns också en bil som medlemmarna kan låna.

Schack för synskadade

SchackGun-Britt är helt blind men spelar schack med andra synskadade med ett speciellt bräde och speciella pjäser. Det finns schackspel för synskadade att köpa på Iris hjälpmedel, under fliken spel för synskadade, brädspel. De svarta rutorna är upphöjda och de svarta pjäserna har en taktil märkning. Varje ruta har ett hål där pjäsen placeras för att hålla sig på plats.

Gunbritt sitter själv med i styrelsen för Synskadades Schackförbund. Hon säger att de försöker få fler synskadade att börja spela schack men att det ”tyvärr inte är så lätt”.

Man kan även spela med datorn men Gunbritt säger att hon ännu inte lärt sig det.

Redaktörens kommentarer

Det går alldeles utmärkt att spela schack med hjälp av datorn även om man är blind.

Sveriges Synskadades schackförbund arbetar för att synskadade schackspelare ska kunna mötas, spela schack och tävla på lika villkor.

http://www.srfschack.org/

Engagera sig politiskt

Gun-Britt är fritidspolitiker och hon tycker att personer med funktionsnedsättningar ska engagera sig inom politiken, oavsett vilket parti man röstar på.

Hon tror att ”andra”, de utan funktionsnedsättningar, inte riktigt förstår hur det är att ha en funktionsnedsättning, och hon talar av egen erfarenhet. Hon har själv just gått miste om möjligheten att söka utökning av sin assistanstid vilket till exempel innebär att hon inte kan åka på semester på egen hand med en assistent. Hon anser därför att hon inte ingår i samhället på samma villkor som andra medborgare, som hon enligt LSS har rätt till.

Hon menar att när en person med funktionsnedsättningar sitter med i en nämnd eller styrelse blir problemen synliggjorda och mer konkreta för de andra ledamöterna.

Många gånger krävs dock mer assistanstid för att kunna delta, säger hon, och hon vill vara med på sina villkor: ”Det är klart att andra politikerna hjälper till, men jag vill kunna planera själv när jag ska vara med på något, och inte vara beroende av andras välvilja”.

Genom dialog och flexibilitet undviks konflikter

Gun-Britt har haft personlig assistans sedan lagen tillkom 1994 men har sällan haft några konflikter med sina assistenter. Själv tror hon att det beror på att hon är flexibel.

Hon har assistans fyra timmar och har en dialog med sin assistent när det passar att jobba. De planerar långsiktigt cirka två veckor framåt men tiderna kan ändras om det skulle behövas. Gunbritt säger att det har underlättat att hennes assistent bara arbetat med henne och inte haft andra arbetstider att ta hänsyn till men att assistenten nu ska få en annan brukare på halvtid och att det då kan bli svårare att få tider som stämmer med hennes. Vissa tider går inte att rucka på. Gun-Britt är blind och har mest behov av assistans när hon går på läkarbesök eller på möten, och de tiderna är svåra att ändra på. Hon tror därför att hon kommer att bli tvungen att ta in en vikarie om det till exempel gäller en läkartid i fortsättningen.

Å andra sidan har hon en sambo som kan hjälpa henne hemma om det skulle behövas. Om inte så vore fallet, om hon skulle ha varit ensamstående, tror hon att hon skulle  vara mer beroende av att få hjälp hemma och det skulle vara svårare att ta hänsyn till assistentens önskemål om arbetstiderna.

Redaktörens kommentar

För mer information om konflikthantering se tipsen, undvika konflikt genom att prata och stämma av, mota Olle i grind vid konflikter, eget ansvar för kommunikation, dialog och information undviker missförstånd, rätta till en händelse.

 

Låt assistenten beskriva

Gun-Britt är helt blind och använder sina assistenter till att beskriva miljön runt omkring henne. Inte bara av praktiska skäl – det blir lätt tråkigt annars, säger hon.

Det finns förstås många tillfällen då Gun-Britts assistenter av praktiska orsaker måste beskriva miljön för henne, till exempel när för att hon ska hitta eller när hon prövar kläder. Men även i andra sammanhang låter hon assistenterna beskriva det de ser, till exempel då de är ute på stan eller i en affär. Hon får då en uppfattning av hur omgivningen ser ut och det blir liter roligare att vara ute.