Behålla sin integritet

Magnus tycker det är klurigt att få utrymme till något privatliv eftersom han har assistans dygnet runt. Hans assistenter får sitta i vardagsrummet och titta på TV men om Magnus vill vara ifred säger han detta till assistenterna som då får gå undan och vara på assistentrummet. Det varierar från dag till dag hur mycket det är. Magnus har inga problem med att säga detta till assistenterna och han upplever inte heller att det är något konstigt från deras sida.

Målet att inte ha mål

Dokumentation

Dokumentation

Sten vägrar gå med på att det upprättas genomförandeplaner för honom och att det förs dokumentation på hans liv. Han tycker det är ett brott mot hans integritet.

På frågan om vad för mål Sten har med sin assistans svarar han att ”målet är ju egentligen att det inte ska vara några mål – att jag ska få leva mitt liv som vem som helst. Det är ju det assistansen går ut på tycker jag, att det är jag som bestämmer. Assistansanordnare, i synnerhet de kommunala, vill nästan alltid upprätta genomförandeplaner och dokumentera sin verksamhet och det vägrar jag gå med på. Jag tycker det är brott mot min integritet.”

Dessvärre slipper inte Sten genomförandeplanen utan att kämpa för det. Kommunens tjänstemän ”går i taket” som Sten säger, och hävdar att man inte kan slippa det utan ”har ett ansvar att dokumentera”. Så frågan om Sten ska få slippa genomförandeplanen är fortfarande ovisst: ”Det är en lös boll i luften”, säger han.

Behålla sin integritet

assistenten läser en bok

Ninnies assistenter är inte i hennes direkta närhet om hon inte behöver dom. De går undan av sig själva. Om de behöver vara i närheten men inte behövs aktivt så sysselsätter de sig med något, det kan vara med mobiltelefonen, en bok eller en tidning. De markerar då både för Ninnie men också för omgivningen att de inte deltar i samtalet.

Ninnie har inte alltid haft det på detta sätt. När hon fick assistans och flyttade hemifrån var hon kompis med assistenterna. Hon kände sig till slut socialt uttömd då hon inte hade behov av några andra kompisar än assistenterna längre. Hon pratade därför med assistenterna om detta och meddelade dom att ”Nu får ni vara på assistentrummet när jag inte behöver er och jag sitter inte och tittar på film med er på kvällarna utan jag är själv.”

Berättar inte allt

Teckning på någon som viskar i någon annans öra.

För att behålla sin integritet säger Vicki att hon ”inte berättar mer än det jag vill att de ska veta”.

För Vicki är det viktigt att assistenterna respekterar tystnadsplikten även mellan varandra. ”Det jag berättar för den ene vill jag kanske inte att den andre ska veta. En assistent är kanske den enda som vet något och då vill jag att det ska vara så.”

Assistenterna får heller aldrig läsa hennes post eller använda hennes dator. ”Och de lämnar mig när jag vill vara i fred eller pratar i telefon”.

Pratar inte med assistenterna om förhållanden och sex

Ett sätt för Lasse att behålla sin integritet är att undvika att få kompisrelationer med sina assistenNågon hyscharter. ”De är ju här för att göra ett jobb”, säger han.

Ett sätt att slippa hamna i kompisrelationer med assistenterna är att undvika vissa privata samtalsämnen, bland annat sådant som har med förhållanden och sex att göra. ”Den biten är jag väldigt hemlig med”, säger han.
Ett annat sätt att slå vakt om sin integritet är att försöka vara ensam så mycket som möjligt och har därför exempelvis inga assistenter vissa dagar, se tipset Dagar utan assistenter.

Dagar utan assistenter

En ensam man sittande på en sten, sett snett nerifrån. Mannen i siluett mot en himmel med några vita moln.

Lasse gör schemat för assistenterna själv. För att slå vakt om sin integritet är han utan assistans vissa dagar i veckan.

Lasses behov att vara ensam är stort vilket gör att han en dag i veckan väljer att klara sig på egen hand utan assistenter. Så här förklarar han: ”Jag måste få ha min integritet, jag måste få vara ensam. Då offrar jag vissa dagar, då jag kanske inte kan vara så aktiv mot att få vara ifred. Då är det värt att ägna hela förmiddagen åt att göra sig i ordning, just för att få känna att jag fixar att vara ensam.”

Han säger också att han har familjemedlemmar som kan hoppa in och hjälpa till om det skulle behövas.