Om Erik N

Erik har assistans dygnet runt inklusive sovande jour. Han har en begränsad rörlighet i armarna och framförallt i benen. En cp-skada gör att Erik är väldigt stel i kroppen och då framförallt i benen. Assistans sedan 2004. Erik har en anordnade till sin assistans.

Dialog och information undviker missförstånd

Erik förordar en tydlig dialog med assistenterna. Hans erfarenhet är att det är viktigt att man talar om hur man vill ha det och han pratar gärna med sina assistenter om sitt funktionshinder. Han menar att man på det viset kan undvika missförstånd som kan leda till irritation och konflikter med assistenterna.

Förutom detta ständigt pågående informella samtal så har Erik även formella möten med assistenterna ungefär en gång i månaden. Även assistenterna har formella interna möten med varandra då Erik själv inte är med.

Också information till assistenterna är viktigt menar Erik. När han vill sprida viktig information till sina assistenter skickar han ett mejl till alla och sätter även upp anslag i personalrummet.

Redaktörens kommentar

För mer information om konflikthantering se tipsen, kommunikationsmissar uppstår men är lättare att ta när man har haft sin paus, undvika konflikt genom att prata och stämma av, raka rör undviker konflikter, mota Olle i grind vid konflikter, genom dialog och flexibilitet undviks konflikter, eget ansvar för kommunikation, rätta till en händelse.

Tittar efter personlig touch på arbetsansökningen

När Erik vill anställa ny personal ringer han upp arbetsledaren och ber honom att skriva en annons som sedan Erik godkänner innan den skickas till arbetsförmedlingen. Han och arbetsledaren går sedan igenom svaren tillsammans.

Erik säger att det går ganska lätt att välja ny personal och att första intrycket spelar stor roll. Han menar att många arbetssökande gör massutskick bara för att arbetsförmedlingen har tvingat dem och att man kan förutse att de personerna inte är ett dugg intresserade av jobbet och därför lätta att rensa bort.

Å andra sidan syns det när någon lagt ner lite tid på CV.et och satt en personlig touch på det. Att den arbetsökande gör intryck av att på allvar vilja ha jobbet betyder mycket för Erik och de personerna kallar han till intervju.

För mer tips som handlar om att anställa; magkänsla när man anställer assistenter, krav på att assistenterna ska vara över trettio, vem passar som assistent till mig? återanvända annonsen.

Assistenterna ska göra så lika varandra som möjligt

För Erik är det viktigt att alla assistenterna gör så lika varandra som möjligt. Det blir bökigt när de gör på olika sätt och till exempel lägger tillbaka grejer på fel ställen.
Genom att följa tidigare överenskomna rutiner går många olika moment smidigare och hanteringstiderna för enkla saker minskar, vilket underlättar för alla.

Ett exempel är då han hänger i lyftanordningen då det kan bli riktigt jobbigt att hänga lång tid. Då är det skönt att alla saker som behövs alltid ligger på sina bestämda ställen, så assistenten inte behöver leta.
För att se till att hans assistenter gör likadant som varandra pratar han mycket med assistenterna samt har ett möte med alla assistenterna närvarande en gång i månaden.

Avspänd men professionell relation till assistenterna

Erik säger att han vill ha en viss professionell distans till sina assistenter. Han tror inte att det är bra att bli för nära eller för personlig med assistenterna. Samtidigt menar han att ”vi är ju människor allihop så det är ju omöjligt att det alltid funkar felfritt” och att det måste finnas ett visst utrymme för en friare mänsklig relation.

Erik säger att det gäller att hitta en balans: att det å ena sidan finns en risk att komma varandra för nära så att rollerna assistansanvändare och assistent suddas ut. Assistenten ska inte ersätta en vän, resonerar han, ”i så fall blir som att man köper sina vänner”. Han säger även att risken finns att man ”lägger sig i varandras liv och de egna besluten försvinner utan att man märker det”. Men samtidigt måste man kunna skämta och vara öppen, det får inte vara stelt, med bara regler och strama strukturer.

 

Kommunikationsmissar uppstår men är lättare att ta när man har haft sin paus

För Erik är det viktigt att hitta luckor och andrum från assistansen. Assistansen är absolut nödvändig för att hans vardag ska fungera men/och är det jobbigt att jämt ha folk runt sig. Han vill få möjlighet att kunna släppa tanken på assistansen en stund genom att gå på stan, på bio, lyssna på musik eller träna.

Han säger att det inte alltid lätt att, när man har personlig assistans, skilja på arbete och det privata och att det gäller både assistansanvändaren och assistenten. Med jämna mellanrum uppstår en osäkerhet om han ska agera som ”brukare” eller som ”person”. Som ”brukare” tvingas han vara extra tydlig och markant i vad han säger, gör och menar.

Genom dessa avbrott kan han, som han säger, återhämta sig och samla energi så att han kan komma tillbaka mer samlad och orka fokusera igen på vardagsbestyren. Risken för kommunikationsmissar är mindre efter en paus och att det är lättare att hålla humöret om det blir missförstånd mellan honom och assistenten.

Redaktörens kommentar

För personer som har mycket assistans finns ett behov av att uppleva en mental paus från den. Den mentala pausen kan handla mer om vilket fokus vi har. Det vill säga som på bio då vi ”släpper” vår vanliga värld och får vila i någonting annat. Någonting som är allmänmänsklig för oss alla. Som assistansanvändare finns ett stort fokus på just assistansen. Att bryta det fokuset genom att lyssna på musik eller göra något kreativt kan skapa en bättre arbetsledare.