Om Therese

Therese har 12 timmar assistans per dag pga medfödd benskörhet. Det innebär att Therese är kortvuxen och inte så stark. Hon har en anordnare till sin assistans. Therese jobbar deltid och bor i lägenhet tillsammans med sin sambo.

De små men viktiga detaljerna

Therese berättar att hon är noga med detaljer som är viktiga för henne. Hon tycker det kan bli jobbigt, blir ledsen eller frustrerad när hon märker att någon assistent blir sur eller irriterad och inte förstår att detaljerna är viktiga. Dessutom är det assistentens jobb att göra det Therese vill.

När assistenten är noga och gör precis som Therese vill ha det mår hon jättebra. Det gör också att hon väljer assistenter efter hur noga de är.

Therese berättar också att hon tycker det är intressant att assistenter tror att hon inte märker av deras engagemang. Exempelvis när någon blir uttråkad eller inte har fokus på sitt arbete.

Assistenterna ska hålla tider

Något som är superviktigt för mig, berättar Therese är att assistenterna håller tider. Att assistenterna kommer punktlig på utsatt tid – varken för tidigt eller för sent.

Om assistenten kommer för tidigt finns det inget särskilt assistentrum i lägenheten där de kan vänta. Kommer de för sent, blir Therese orolig. Därför poängterar hon vikten av punktlighet i arbetsbeskrivningen. Att man inte får komma mer än 5 min för tidigt och att assistenten ska skicka ett sms om hon är sen.

Rätta till en händelse

I den här filmen kan du se att för Therese finns det olika sätt att rätta till, eller korrigera  en händelse. Ibland säger hon till direkt och ibland väntar hon till nästa tillfälle. Ett exempel då hon säger till direkt är om någon av hennes assistenter sitter på deras sängar. ”Jag vill absolut inte att assistenten sitter på våra sängar”, säger Therese.

Om det skulle hända något som inte är lika viktigt kan hon lika gärna vänta till nästa gång samma sak inträffar. Något som är viktigt är att aldrig säga till eller ha en konflikt inför andra människor. Det är något som är väldigt kränkande. Tydlighet från början minskar risken för misstag, förtydligar Therese.

Filmen är 3 minuter 20 sekunder lång.

Redaktörens kommentar

För mer information om konflikthantering se tipsen, undvika konflikt genom att prata och stämma av, kommunikationsmissar uppstår men är lättare att ta när man har haft sin paus, mota Olle i grind vid konflikter, eget ansvar för kommunikation, dialog och information undviker missförstånd.