Feedback

samtalEftersom Magnus själv betonar för sina assistenter att de ska vara ärliga tycker han att det ska gälla honom också. Om det är något han behöver ta upp med assistenten, till exempel om de gjort något fel eller missat något, tar han alltid upp det med assistenten först. De sätter sig då tillsammans och pratar igenom det som inte fungerat så bra. Magnus brukar göra det då assistenten jobbar och de pratar alltid ensamma eftersom det kan upplevas som kritik och därför vara känsligt om någon annan skulle höra. Han berättar vidare att ”om det inte blir bättre och om det är något som dom slarvar med då ber jag assistansföretaget gå in och ta det med assistenten igen. Jag tar det i första hand, det tycker jag är mest ärligt”. Magnus kan också ta hjälp av sin arbetsledare i detta om han vill.

Magnus berättar vidare att det är minst lika viktigt att berömma assistenterna och tala om då de gjort något bra, ”tycker jag att dom gör något bra så säger jag det, tycker det är jätteviktigt att inte bara komma med dom negativa grejerna”.

Klas om att ha roligt på jobbet

Två pratbubblor.

– Om det är roligt eller inte beror ju en hel del på vem man jobbar för. Jag har ganska brett spektra av intressen och kan ha ganska roligt bara genom att lyssna på någon annan som berättar om något hen gillar att prata om. Men om man har gemensamma intressen går det naturligtvis lättare, att man har vissa samtalsämnen som hela tiden återkommer och som man kan nörda in på tillsammans. Om hon eller han vill förstås. Men å andra sidan… jobbet är ju överordnat att jag ska ha kul. Det finns ju också något gott i känslan av att man är professionell och utför ett jobb på ett bra sätt.

Låta anordnaren ta hand om konflikterna

En rullstolsanvändare

En av de jobbigare sakerna med att ha assistans är de konflikter och de problem som kan uppstå med assistenterna. Lasse har nu en extern anordnare – bland annat för att slippa ta hand om konflikterna. ”Jag kan ringa till dem och säga ’se till att den här människan inte kommer hit mer. Betala av honom liksom så slipper jag sköta det’.”

Samtidigt säger Lasse att han inte haft så många konflikter. ”Det är bara de gånger jag anställt någon och sen efter två pass känt att ’det här aldrig kommer gå, helt fel av mig’. Och då har jag ringt och sagt att de får ta bort personen ifråga.”

Tala ut vid konflikt

Två streckgubbar med var sin pratbubbla utan text.

Samförstånd

Ewys erfarenhet är att bästa sättet att lösa konflikter är genom samtal. Och att ta tag i det ganska snabbt innan det blir för sent.

Ewy, som själv också är anordnare, anser att det är bäst att lösa konflikter genom samtal: ”vi har en policy som säger; raka puckar, man talar ut, man går inte och tiger om saker och samlar på sig utan man försöker lösa problemen innan dom blir jättestora. För när man försöker tiga ihjäl det blir det så stort att det inte går att lösa sen.”

Ewy berättar om när hon själv slutade röka: ”jag kunde vara otroligt  grinig utan att jag märkte det själv och min assistent kunde säga ’vad grinig du är’. Då satt vi oss ner och pratade. Att man har en öppen och rak kommunikation, det tror jag är A och O för att det ska fungera.”

Ewy säger att det är insikter som vuxit fram under åren. ”Generellt är jag en rak människa men att det är så viktigt, det insåg jag inte från början.”