Träffar chefen öga mot öga

Planering

Planering

Sten har sin kommun som anordnare. Han tycker det fungerar bra och en av orsakerna är att Sten och assistenternas chef finns nära och kan träffas rent fysiskt för att planera.

Sten tycker att kommunen sköter hans assistans som de ska och att assistenterna gör ett bra jobb. En av orsakerna är att det är för deras chef ”sitter i samma hus som jag bor i så vi samarbetar rätt så mycket med allt ifrån nya scheman till om jag ska resa någonstans. Det är bra att man kan planera öga mot öga istället för per telefon.”

En annan orsak till att det fungerar så bra tror han är att han har assistans dygnet runt, att det är svårare för de som har mindre assistans. Han tror det gör att han kan ha bättre kontinuitet och samma assistenter som passar honom.

Låta anordnaren ta hand om konflikterna

En rullstolsanvändare

En av de jobbigare sakerna med att ha assistans är de konflikter och de problem som kan uppstå med assistenterna. Lasse har nu en extern anordnare – bland annat för att slippa ta hand om konflikterna. ”Jag kan ringa till dem och säga ’se till att den här människan inte kommer hit mer. Betala av honom liksom så slipper jag sköta det’.”

Samtidigt säger Lasse att han inte haft så många konflikter. ”Det är bara de gånger jag anställt någon och sen efter två pass känt att ’det här aldrig kommer gå, helt fel av mig’. Och då har jag ringt och sagt att de får ta bort personen ifråga.”