Om Janet

Janet bor i en villa. Hon har en halvsidesförlamning på vänster sida. Förmåga att röra höger arm. Nedsatt styrka. Cirka 165 assistanstimmar/vecka. Hon är själv arbetsgivare för sina assistenter.

Janet förflyttar sig från rullstolen till sängen

Filmen visar när Janet sitter i rullstolen. Janets assistent vet precis hur Janet vill göra den här förflyttningen och beskriver därför förflyttningen såsom Janet vill ha den. Hon har jobbat i många år och kan läsa av även väldigt små signaler som Janet visar.

Assistenten tar fram en sele som hon för ner bakom Janets rygg. Den skall sitta så långt ner som det går. Sedan tar hon fram en större och bredare sele, som hon för in bakom Janet. Remmarna på selen förs fram under Janets armar. Assistenten tipsar om att invänta Janets rörelser, att hon är med, för att spara på assistenternas ryggar, och även Janets.

Remmarna spänns sedan i kors på magen och alla remmar på vänster sida ska vara innanför den förlamade armen. Assistenten kör sedan ner fotstödet på rullstolen, tiltar stolen bakåt och säger att de använder stolens funktioner så mycket som möjligt för att göra allt lättare. Hon skjuter lyften så nära Janet som möjligt och spänner fast hennes ben, tiltar rullstolen framåt och kontrollerar att fötterna står stadigt. Hon tar sedan remmarna på den första selen och spänner fast i hakarna mitt fram på lyften, det är markerat med svart tejp på både remmarna och lyften så man ser var de ska sitta. Sedan spänns remmarna från den sista selen fast i lyftens yttre hakar. Randig tejp markerar var de skall sitta.

Assistenten säger till Janet ”Nu lutar vi över åt höger Janet” och hjälper till att stötta så att Janet sitter mer upprätt. Sedan kör assistenten upp liften och är hela tiden med och stöttar Janets vänstersida, hon går sedan runt till andra sidan och backar bak rullstolen. Janet håller i sig i lyften med sin högra hand.

Assistenten säger till Janet ”Fördelarna med den här lyften Janet är väl att du känner att du själv är med och hjälper till, att du inte känner dig så hjälplös som man kan göra i en sådan som man hänger i. För oss kan det ju se ut som att det är lite obekvämt men det upplever ju inte du att det är.” Janet håller med, hon tycker att förflyttningen med den här lyften är väldigt mycket bättre än med en taklyft.

Hon fortsätter ”Så när Janet ska säga något så kan man tro att – Hjälp, det är något som inte är bra. Men då kan Janet säga – Åh vilken snygg tröja du har idag.

Assistenten kör fram lyften till sängen, drar runt selen lite försiktigt på Janets rygg och sänker sedan ner lyften så att Janet sitter i sängen.

Bjällra som larm

Bjälira Janet_0016När Janet behöver assistans på toaletten puttar hon på bjällran med sin högerhand.

Om fullständig säkerhet ska efterföljas borde larmklockan till boendeservice sättas dit vid toabesök. Dock har assistenterna koll på att lyssna efter bjällran. Den har använts sedan -99.

Fördelen är att den sitter på toastolens handtag hela tiden. Ingen risk för larm av misstag. Fördelen är också att det är en enkel konstruktion. Nackdel är att den inte alltid hörs, om man bäddar sängen el. dyl. under tiden.

 Redaktörens kommentar

Ibland kan det vara det allra enklaste tipset som fungerar bäst. En person som t ex inte har egen andning eller röst och respirator kan genom att smacka med läpparna göra sig hörd och larma sina assistenter om att något är fel, förmodligen också snabbare än respiratorn larmar.

 

Manöverkontakt och trygghetslarm

Janet_0017
Janet_0021

När Janet ligger i sängen brukar hon använda en ställning med två larm. Det ena larmet är en manöverkontakt, BuddyButton som hon använder för att påkalla sin assistent. På samma ställning finns även ett larm för nödfall. Om assistenten skulle trilla och slå sig, svimma eller ett något liknande så måste Janet kunna få tag i någon. Larmet går till en hemtjänst som finns i närheten av Janets hem.

Janet har två likadana trygghetslarm. Den andra brukar hon sätta runt rullstolens armstöd när hon sitter i rullstolen.

 Inköpsställe

Utskrivna som hjälpmedel. För mer information

Manöverkontakt BuddyButton
knop.se

Trygghetslarm
http://www.activealarm.se/produkter_and_tjanster/larmsystem/trygghetslarm

 Redaktören kommentar

Trygghetslarmet har trådlösa larmknappar för att påkalla hjälp vid akut sjukdom, olycksfall, överfall, inbrott och brand. Möjlighet finns att direktkoppla till mobiltelefoner och telefoner. Det kan innebära abonnemangskostnader.

Påkalla assistent från rullstol

rullstolstuta Janet påkallar assistent från rullstolEtt sätt att påkalla assistenten är att larma från sin rullstol. På styrdosan till rullstolen finns en knapp med bilden av en tuta. Den använder Janet mest när hon sitter i köket och assistenten är i ett annat rum men även när hon vill säga något på deras arbetsplatsmöten (för att få uppmärksamheten från assistenterna och för att de ska vara tysta 🙂 )

Fördelen med den här tutan är att den hörs bra, nackdelen är att ljudkänsliga assistenter hoppar högt!

Bärbar samtalsapparat

LightWriterLightwriter är en bärbar samtalsapparat som ger personer med talsvårigheter en möjlighet att kommunicera med text och uppläst tal. Texten visas på två smala displayer. En för den som skriver och en för kommunikationspartnern. Texten läses upp av en talsyntes när personen som skriver har skrivit färdigt hela meningen.

Den är robust och har en enkel och användarvänlig meny. LightWritern har ordprediktion och möjlighet att lagra färdiga ord, fraser och texter för att kommunikationen ska gå snabbt. Lightwritern har även omgivningskontroll med IR, SMS–funktion, telefonbok, tid och datum, anteckningar och påminnelser.

Fördelen med en lightwriter är att även en ny assistent kan föra en kommunikation med Janet. Däremot känns samtalsapparaten mer opersonlig än att samtala med bokstavplattan tycker Janet.

Även lightwritern har en larm knapp. Ljuden skiljer sig åt genom att lightwrigterns ljud är lägre än till exempel rullstolens larm! Fördelen med det här larmet är att man blir uppmärksam men inte chockad om man står med ryggen vänd mot Janet. Nackdelen är att det inte hörs så bra om det är mycket ljud runtomkring, t ex att tv:n är på med musik.

Inköpsställe

Utskrivet som ett hjälpmedel från Hjälpmedelcentrum.

Kommunicera med en bokstavsplatta

BokstavsplattanJanet bokstavsplatta
Janet kommunicerar med en bokstavsplatta. Genom att visa med fingret på den bokstav hon vill förmedla så förstår assistenten bokstav för bokstav vad Janet vill.

Janet förflyttar fingret tills att assistenten har förstått ordet som hon vill säga. Sedan fortsätter Janet likadant med nästa ord. Det är viktigt att assistenten har ögonkontakt med Janet. För att se både bokstavsplattan och Janet så är det bäst att sitta på hennes vänstra sida.

Till en början kan det vara svårt att hänga med och förstå. Genom att vara med och ha full uppmärksamhet lär sig assistenten snabbare.