Om Cecilia

Cecilia bor i en egen lägenhet. Cecilia är arbetsgivare för sina assistenter och har 19 timmar assistans/per dag plus 5 timmar jour. Cecilia har en medfödd muskelsjukdom.

Packa ihop elrullstol

Permobil c500 packa ihop
Permobil c500 packa ihop ryggstödet
För att jag ska kunna resa med flyg behöver jag kunna packa ihop min elrullstol, en Permobil c500. Beroende på vilket flygplan varierar måttet på hur hög elrullstolen kan vara.

Ryggstödet kan lossas genom att lossa några skruvar och fällas ned i liggande läge. Nackstödet kan skruvas ur och läggas på en skyddad plats. Sedan fäller jag upp fotstödet och tejpar runt stången så att den sitter på plats.

Med hjälp av tejp sätts ryggstödet ihop med stolen. Huvudströmbrytaren stängs av och bromsen för permon låses upp. Joysticken kan vara bra att skydda till exempel med bubbelplast.

Det enda som har gått sönder genom åren när jag har rest är en lampa men ingenting viktigt.

Historik: Sedan 2005 har jag gjort så här.

Vems idé: När jag började resa frågade jag tekniker på hjälpmedelscentrum hur jag skulle göra. De visade och jag testade hemma innan jag skulle resa första gången.

För mer information se  Permobil.com modell C500 KB.

Portabel ramp

ramp 1En utfällbar ramp som lätt går att fälla ihop vid behov. ramp 2

ramp 3Rampen är liten och smidig att ha med mig men är ändå stabil och har ett handtag som det går att bära rampen med. Maximal höjd att ta sig upp med rampen är cirka två trappsteg.

Jag har haft rampen sedan 2009.

Vems idé:
När jag skulle åka i Stockholms tunnelbana blev jag rekommenderat att skaffa en egen ramp. På den vägen är det.

Inköpsställen, pris, alternativ produkt:
Guldmann. Lite-rampen är mycket enkel att bära på grund av sin låga vikt.
Hemsida: guldmann.se

Bärs och transporteras lätt som en väska.
Max. belastning 350 kg.
Cirkapris: 3000

Personalmöte

För att kunna nå ut med samma information till alla mina assistenter samtidigt valde jag att börja med personalmöten.

För 5, 6 år sedan kände jag att jag behövde ha mer kontroll över min assistanssituation. Att använda sig av personalmöten upptäckte jag var ett bra sätt. Vi diskuterar allt möjligt som gäller min assistans. Det kan vara att jag vill börja med någon ny rutin eller behöver ändra på något, till exempel ett schema. Till en början var mötena inte strukturerade.

Något bra som jag har upptäckt med personalmötena är den positiva känslan som mina assistenter får när de träffar varandra. De får också en känsla av att vara en arbetsgrupp, känner ansvar för varandra, att ställa upp.

Ibland diskuterar vi någon bok som jag har på förslag. Alla läser ett visst kapitel ur en bok och vi diskuterat den. Det kan vara ämnen som lss, assistentens tystnadsplikt. Det kan också vara en bok som någon annan assistansberättigad har skrivit.

Vems idé:
Egen

Exempel:
Personalmöte

På personalmötet 27 maj 2013 kl 16.00-18.00 kommer vi prata om följande punkter:

  • Vilket ansvar ni har i lyftsituationer. Ni kommer få lyfta varandra i LättaLyften.
  • Vad ni ska tänka på inför medarbetarsamtalet.
  • Påminnelse om vissa rutiner som att stänga fönstret då du slutar ditt pass.
  • Ny lön från 1/8. Vi kommer ha löne- och uppföljningssamtal från medarbetarsamtalen i höst.
  • Utbildning till hösten. Dags för en i ergonomi och en i förflyttningsteknik.
  • Sommaraktivitet den 7 juni kl 18.30.

Nytt möte
Blir i september. Återkommer med datum.

Lyftsele med bärhandtag

lyftseleFör att mina assistenter ska kunna lyfta mig säkert med handkraft, utan manuell eller en elektrisk lyft har jag köpt en lyftsele.

Den använder jag oftast på resa, till exempel när jag ska komma över till flygplanssätet. Den fungerar jättebra vid resor. Vanligtvis brukar det vara trångt att byta säte, men med denna lyft så går det riktigt bra.

Remmarna går också att kopplat till en vanlig lyft. Det finns två olika varianter av denna lyftsele. Den svarta använder jag främst vid resor. Den blåa är bra att använda till exempel vid bad. Skillnaden är att den blå är hårdare och har ett mer finmaskigt tyg som vattnet rinner genom, anpassat till att fungera vid bad.

Historik hur lång tid: Jag har använt denna lösning sen 2007.

Vems idé:
Jag var på kurs som handlade om assistans. En av deltagarna berättade om en hemsida som hette svart på vitt. Där fanns bland annat denna lyftsele som hon rekommenderade.

Inköpsställen, pris, alternativ produkt
Cirka 1500

För mer information se Lättalyft.se

Lätt reselyft

Likolight lyft 1 Likolight lyft 2
Fördelen med att förflytta sig med golvlyft är att jag kan komma ner vart jag vill, till soffan, permon eller till sängen. Det är både tryggare och bekvämare än att använda manuella hjälpmedel.
Likolight lyften har jag haft sedan mars 2013. Jag hyr den från hjälpmedelscentrum som en reselift för 500 kr/mån.

(Enligt tillverkarnas info för lyften  väger den 23kg och kan plockas isär till 3 delar för transport )Likolight lyft 3

Brandsäkerhetspåminnelse

Släck ljusetEn påminnelse om att släcka tända ljus från en av våra utbildningar på brandförsvaret.

För att påminna om utbildningen och det vi lärt oss pratar vi om säkerhetsfrågor på personalmöten. Hemma har jag både brandsläckare och brandfilt. De är i köket, som är i mitten av lägenheten, för att assistenterna ska hitta dem så snabb som möjligt.

Om det skulle börja brinna under nattetid vill jag att mina assistenter helst drar ned mig med madrass på golvet och drar ut mig från branden.

Larmsystem för att påkalla assistenter

LarmNär jag vill att mina assistenter ska komma trycker jag på min dosa. Larmet går in till assistentrummet och då vet mina assistenter att jag vill någonting och att de ska komma.

Systemet använder jag både dag som natt. På natten tar jag med larmet till mitt sovrum och lägger den bredvid mig när jag ska sova. På det sättet kan jag vara säker på att att assistenten kommer att höra mitt anrop. Jag behöver inte anstränga min röst och ropa eller överrösta något.

Jag har haft detta larmsystem sedan 2009.

Vems idé

Jag frågade min arbetsterapeut efter något liknande hjälpmedel.

Inköpsställe

Sändaren och mottagaren kommer ifrån hjälpmedelscentrum. Den enda kostnaden för mig är batterikostnaden för sändaren.

Ett hjälpmedel från KNOP’s 433-serien heter Sender TX-2004.
Den kan användas tillsammans med KNOP’s trådlösa mottagare RX-2004. Se mer information på knop.dk eller hör med din arbetsterapeut.

Arbetsledarens arbetsgivarkavaj

Cecilia För att kunna leva det liv som jag vill leva med assistans krävs det att jag är arbetsledare för mina assistenter. Skillnaden blir att jag kan styra över min egen vardag. Att jag kan bestämma över allt det som jag tycker är viktigt att kunna bestämma över. Till exempel att mina saker hamnar där jag vill att de ska hamna, hur jag vill att mina assistenter ska bemöta andra människor i min omgivning med mera.

CeciliaIbland kan det vara svårt att vara arbetsledare. Då tänker jag mig att jag sätter mig in i en annan roll. För att det ska bli lite enklare kan jag i tanken sätta på mig min ”arbetsgivarkavaj”. Det kan underlätta att ta upp svåra ämnen till exempel frånvaro, sen ankomst och annat.

Grundtanken, att jag behöver sätta mig in i en annan roll som arbetsgivare har jag haft länge. Med detta tankesätt med ” arbetsgivarkavajen” är rätt så nytt och har hjälpt mig i min vardag, det har blivit lättare att vara arbetsledare.

Vems idé:

Egen med inspiration från Nina Muhonen.