Om Rune

Rune fick assistans 2008 och har cirka 18 assistanstimmar per dag. Han bor i en villa. Runes högerarm är svag medan vänsterarmen fungerar. Benen fungerar inte. Rune startade aktiebolag 2009.

Tjänstereglemente för personliga assistenter

Ett tjänstereglemente är föreskrifter för en arbetsplats och gäller parallellt med bestämmelser i lag och kollektivavtal och reglerar de särskilda förhållanden som råder på en arbetsplats. Vanliga frågor att reglera i ett tjänstereglemente är till exempel vem som svarar för den dagliga arbetsledningen, rutiner kring sjukanmälan och vissa bestämmelser om arbetstid. Här är vissa delar av Runes tjänstereglemente.

Alkohol och andra droger

Assistenter får ej vara påverkade av alkohol eller andra droger under arbetstid.

Arbetsledare

Arbetsledare är Rune, som svarar för den direkta och dagliga arbetsledningen.

Arbetstid

Arbetstidens förläggning framgår av schema som brukaren upprättat efter samråd med assistenterna. Schemat är baserat på brukarens behov av assistans. Assistenten skall alltid vara redo att bistå brukaren direkt vid arbetstidens startpunkt.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön bör göras så trivsam och säker som möjligt. Man måste dock beakta att arbetsplatsen är brukarens hem. Förslag om arbetsmiljöförbättringar lämnas till arbetsgivaren som i sin tur beslutar om åtgärder.

Datoranvändning

Företagets dator får ej användas av andra än VD och vice VD. Privat dator får medtagas till arbetet och brukas för privata ändamål (t.ex. e-mail och surfning) då andra uppgifter att utföras saknas. Då tystnadsplikt råder och brukarens integritet ska skyddas, får inget (t.ex. text, bild och ljud) som rör brukaren eller företaget läggas ut på sociala medier som till exempel Facebook, bloggar eller Twitter. Dylika sociala medier bör undvikas under arbetstid.

Förkovran

Assistenterna erbjuds, och bör, då inga insatser påkallas, studera de böcker som företaget tillhandahåller gällande assistans, assistenter och brukare. När en boks innehåll inhämtats signeras motsvarande bok på listan som finns i anslutning till böckerna. Eventuella kurser genomgås i enlighet med utvecklingssamtal eller anmodan från arbetsgivaren.

Lönesamtal

Arbetsgivaren genomför årligen lönesamtal med assistenten. Lönen är en ersättning för det arbete som utförts.

Raster

En personlig assistent har inte rätt att gå ifrån arbetsplatsen för matrast. Istället har assistenten lön under hela det schemalagda arbetspasset och rätt att göra måltidsuppehåll. Måltidsuppehållet innebär att assistenten sitter ner och äter men finns tillhands om brukaren behöver assistenten. Assistenten ska komma överens med arbetsledaren om när det är lämpligt att äta.

Utvecklingssamtal

Arbetsledaren genomför årligen utvecklingssamtal med assistenten. Utvecklingssamtalet syfte är att utvärdera existerande kunskaper och färdigheter samt göra en plan för att hur man skall uppnå förbättringar främst i företagets och brukarens men även i assistentens intresseriktning.

Redaktörens kommentar

Fördelen med ett tjänstereglemente är att det kan förebygga missförstånd och oklarheter. Det blir en slags ram för vad som gäller just på denna arbetsplats.

Reparationsväska

Tvåkomponentslim
Silvertejp
BuntbandFör Rune är det viktigt att ha med sig reparationsmaterial, särskilt på resor. Eftersom han aldrig vet vad som kan gå sönder och det kan vara svårt att få tag på reparationsmaterial.

Saker som är bra att ha med sig t.ex. förlängningssladd, buntband, silvertejp – gärna svart sådan, tvåkomponentsplastlagningsmedel. Jättebra att reparera tillfälligt med, berättar Rune. Det går alltid sönder någonting. ”Reparationsväskan har jag alltid med mig säger Rune”.förlängningssladd

Inköpsställe

(Lim) Tvåkomponentplast för lagning. Produkten heter Weldmix och säljs av
Toplux ab, kalkbruksg.5 i Göteborg
Tel. 031-864020
Pris för ett startkit är cirka 7-800 kr. Sedan kostar ny tub med lagningsplast kring 250 kr.

Kompressor i bilen

liten kompressorRune har med sig en liten kompressor i bilen så att han kan pumpa upp rullstolshjulen om han får punktering och därigenom möjliggöra att docka in i rullstolslåset i bilen.

Reselista

När Rune ska resa så skriver han alltid ut en lång avprickningslista från datorn. Han skriver ut en inför varje resa och så prickar Rune av på den. ”Där finns ju allt man vill ha med sig någon gång, men just för den här specifika resan behöver man bara ha med sig vissa saker och då stryker man allt som är ovidkommande”. Då vet Rune att han får med sig alla grejer och att inte glömmer någon glidbräda eller handtag eller vad det nu kan vara.

Höj- och sänkbar träningsbänk

TräningsbänkNär Rune tränar eller får massage använder han en träningsbänk som är höj- och sänkbar. Han köpte den via en annons. Träningsbänken underlättar både för honom själv och för assistenterna. Fördelen med en höj- och sänkbar träningsbänk är att det både förenklar förflyttningar till och från rullstolen samt ger assistenterna en möjlighet till bättre arbetsställning.

Förflyttningshjälpmedel från säng till rullstol

BarnpallRune har köpt en barnpall för att ha när han hoppar exempelvis från hotellsängen till rullstolen. Ska han putta ifrån med ena handen i madrassen så sjunker den bara undan utan att Rune kommer någonstans.

Om assistenten sätter en barnpall bredvid rumpan i sängen så sjunker inte madrassen ner, den kommer ingenstans. Då har man barnpallen som ett handtag att skjuta ifrån med.

Inköpsställe

Babybjörn har en pall som heter stadig och kostar ca 200 kronor.

Ikea har en barnpall som heter försiktig och kostar ca 20 kronor.

Redaktörens kommentar

Ikeas barnpall har en max belastning på 35 kg. Den kan klara av mer vikt, men det kan vara bra att känna till att det finns en max belastning.