Tystnadsplikt

Som anställd i en verksamhet som tillhandahåller personlig assi­stans är du skyldig att följa LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) bestämmelser.

I LSS 29 § står det: ”Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han/hon därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden”

Detta gäller för alla anställda, korttidsvikarier, assistenter under utbildning som deltar i arbetet samt praktikanter.

Vad innebär tystnadsplikt för dig som personlig assi­stent?

Tystnadsplikt innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftli­gen eller på annat sätt föra vidare (exempelvis genom en jakande nickning) och lämna ut uppgifter om en­skilda assistansberättigade, dennes familj eller vänner till obehöriga, till exempel din egen familj eller andra utomstående. Du får inte heller föra vidare uppgifter om den assistansberättigade utsatts för fysisk eller psykiskt obehag eller skada av något slag. Så snart det finns minsta risk för att någon, den assistansberättigade eller dennes familj eller vänner, skulle kunna uppleva obehag om uppgifter som rör dem förs vidare är du skyldig att hålla uppgiften hemlig. Det är den assistansberättigades egen personliga uppfattning som avgör vad som är känsliga uppgifter för henne/honom, detta är alltså inte något du som assistent själv kan bedöma. Som personlig assistent ska du vara medveten om att tystnadsplikten även gäller efter att din anställning har avslutats. Tystnadsplikten gäller hela ditt liv.

Vilka uppgifter gäller tystnadsplikten?

Några typiska uppgifter är hälsotillstånd och funktionshindrets art, antal assistanstimmar, familjesituation, ekonomi och social situation i övrigt. Andra förhållanden som skyddas är adresser, telefonnummer och bilder. Tystnadsplikten gäller även förhållanden som rör närstående till den assistansberättigade, exempelvis föräldrar, syskon eller andra personer den assistansberättigade kommer i kontakt med. Det är återigen inte du som bedömer om det du spri­der ut är till skada för den person uppgifterna rör eller inte.

I praktiken innebär detta att om du får skjuts till eller från jobbet hos den assistansberättigade kan du inte bli avsläppt eller lämnad precis utanför dörren, utan på ett sådant avstånd och plats att det inte går att avgöra var personen bor någonstans. I din kalender där du skriver när du ska jobba kan du inte skriva den assistansberättigades namn, utan får exempelvis skriva ”jobba” eller företagets namn. I din adressbok i telefonen kan du inte heller skriva den assistansberättigades namn utan får exempelvis skriva ”jobbet” eller företagets namn.

I vissa fall finns möjlighet att bryta mot tystnadsplikten i en nödsituation, vid allvarlig fara för liv eller hälsa. Detta framgår av BrB (Brottsbalken) 23:6. Skulle en assistansberättigad bli svårt sjuk och sväva mellan liv och död kan en assistent ta snabba och nödvändiga kontakter med sjukvården, oavsett den assistansberättigades egen inställning.

Gäller tystnadsplikten även inför arbetskamrater och överordnade?

Grundregeln är att uppgifter inte får lämnas till någon som inte har med den assistansberättigades situation att göra. Självklart får du meddela viktig information till andra assistenter eller överordnade som arbe­tar hos samma assistansberättigade person om denne inte kan göra det själv och behöver stöd i detta. Du får inte lämna ut andra upp­gifter än de som har betydelse i den aktuella situ­ationen.

Vad händer om jag bryter mot tystnadsplikten?

Om du lämnar ut uppgifter som du är skyldig ett hålla hemliga kan du åtalas och dömas för brott mot tystnads­plikten. Straffet för sådana brott är böter, skadestånd el­ler fängelse i högst ett år.

Jag har utöver detta skriftliga avtal fått muntlig information om tystnadspliktens innebörd. Jag har förstått vad min tystnadsplikt innebär och accepterar de villkor som framgår av avtalet.

____________ den _______/_____           20__

______________

Underskrift

______________

Namnförtydligande

_____________

Personnummer

5 svar på ”Tystnadsplikt

 1. Hej Joanna, har en liten undran,, arbetar som assistent och har fått från en nära anhörig till mig, veta att en kollega till mig pratar om vår arbetsplats och våra rutiner och annat. Har anmält till arbetsgivaren, men det verkar som att de vill sopa det hela under mattan… Vad ska jag göra, att dessa uppgifter kom ut berodde på att personen som pratade med min anhöriga, var endast ute efter att smutskasta mig och påstå att jag ej följde de rutiner vi har på arbetsplatsen. Den personen är i sin tur nära vän till min kollega.. Ja du förstår vad snurrigt.. Under samtalet kom uppgifter om namn, rutiner, och mycket personliga uppgifter om min brukare fram.. Hur är människor funtade och vad ska jag göra, jag anser ej att vår arbetsplats är trygg varken för oss assistenter eller brukare med familj, så länge denna person får arbeta kvar, jag har sagt att jag vägrar att samarbeta med denna person,.. Och ändå kan jag komma till jobbet och se personens namn i schemat,,… Finns det något jag kan göra, tänker ju bara på min brukare och vill vara lojal mot den tystnadsplikt jag har skrivit under på,… Finns det ens något jag kan göra.???? Med vänlig hälsning Suss

  • Hej Suss!
   Det här är din arbetsgivares ansvar. Jag tycker att du ska påtala problemet en gång till för att vara säker på att de har förstått problemet.
   Vänligen
   Nina Muhonen

   Projektledare Assistanstips

 2. Jag anser att förbud mot namn och adress bryter mot LSS
  4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag.

  och mål för allmän riktlinje, att leva som andra.
  Normalt brukar man prata allmänt om folk.

  Vad innebär leva som andra när individer hamnar i en sekretesskulturskymning. Med personal blir individen mer funktionsnedsatt att uppfylla detta då personal motarbetar?

  Namn och adress telefonnummer avslöjar ju inte individens rutiner
  så vad är det som avslöjas? Om individen är duktig på musik så blir individen under mörkläggning utan hjälp att bli känd.

  Lite 1700-talet de får inte kännas till av allmänheten

  • Det kanske borde avgöras från fall till fall. Kan jag lita på 100% att den som skjutsar mig till jobbet inte missbrukar sin vetskap om den assistansberättigades adress? Men i princip håller jag med dig.

 3. Har en dotter som bor på ett gruppboende. De säger att de har sekretess och inte kan tala om för oss föräldrar var hon är eller hur det går med genomförandeplanen. Min dotter säger till mig att hon aldrig sagt att de inte får prata med mig eller hennes pappa om var hon är eller tandläkarbesök och sådant. Jag sköter allt praktiskt med ekonomi och får ibland hjälpa till med att handla och städa. De två sista uppgifterna anser jag faktiskt inte är mitt jobb längre som mamma. Personalen säger att de inte kan diskutera detta med mig. Tystnadsplikt. Hittar ingenstans att det är förbjudet att ha ett samarbete med anhöriga om brukaren säger ja till detta. Hoppas på svar som kan få mig att förstå det absurda i att jag inte får bry mig om min handikappade dotter längre enligt personal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.